Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Udvalget forebygger kriminalitet og skaber tryghed ved en helhedsorienteret indsats i erhvervslivet og i offentlige virksomheder.

Udvalget arbejder med at

  • forebygge kriminalitet begået af og mod erhvervslivet, på arbejdsmarkedet og i offentlige virksomheder
  • skabe tryghed i erhvervslivet, på arbejdsmarkedet og i offentlige virksomheder
  • forebygge kriminalitet ved at få erhvervslivet, arbejdsmarkedet og offentlige virksomheder til at rumme kriminelle og potentielt kriminelle som arbejdstagere
  • sikre, at rådets rådgivning tager udgangspunkt i behov for initiativer hos erhvervslivet, på arbejdsmarkedet og i offentlige virksomheder.

    Målet med udvalgets arbejde er at bidrage til DKRs mission og mål.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer

Formand

Ole Hessel
Ole Hessel
High:Five

Næstformand

Lars Alexander Borke
Dansk Erhverv

Sekretær

Anja Schulze-Larsen
Ulrik Mester
Coop Danmark
Tine Aabye
Forsikring & Pension
Karsten Bormann
Ingeniørforeningen IDA
Rory Volsted Willis Rick
Kriminalforsorgen
Kasper Skov-Mikkelsen
SikkerhedsBranchen
Johny H. Jensen
VinduesIndustrien
Mads Risgaard Knudsen
TEKNIQ Arbejdsgiverne
Vacant
Dansk Industri
Gert Mejlshede
Dansk Låsesmede Forening
Lisbeth Nørremark
HK Handel
Vacant
Ingeniørforeningen IDA
Mikkel Møller Okholm
Justitsministeriet