Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Udvalget forebygger kriminalitet og skaber tryghed ved en helhedsorienteret indsats i erhvervslivet og i offentlige virksomheder.

Udvalget arbejder med at

  • forebygge kriminalitet begået af og mod erhvervslivet, på arbejdsmarkedet og i offentlige virksomheder
  • skabe tryghed i erhvervslivet, på arbejdsmarkedet og i offentlige virksomheder
  • forebygge kriminalitet ved at få erhvervslivet, arbejdsmarkedet og offentlige virksomheder til at rumme kriminelle og potentielt kriminelle som arbejdstagere
  • sikre, at rådets rådgivning tager udgangspunkt i behov for initiativer hos erhvervslivet, på arbejdsmarkedet og i offentlige virksomheder.

    Målet med udvalgets arbejde er at bidrage til DKRs mission og mål.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer

Formand

Ole Hessel
Ole Hessel
High:Five

Næstformand

Lars Alexander Borke
Dansk Erhverv

Sekretær

Anja Schulze-Larsen
Ulrik Mester
Coop Danmark
Tine Aabye
Forsikring & Pension
Vacant
Serviceforbundet
Ole Ritter Andersen
Politiet
Karsten Bormann
Ingeniørforeningen IDA
Benny Christensen
Kriminalforsorgen
Anders Henriksen
Skattestyrelsen
Tom Christensen
SikkerhedsBranchen
Johny H. Jensen
VinduesIndustrien
Mads Risgaard Knudsen
TEKNIQ Arbejdsgiverne
Torben Liborius
Dansk Byggeri
Gert Mejlshede
Dansk Låsesmede Forening
Lisbeth Nørremark
HK Handel
Mads Trøigaard
Ingeniørforeningen IDA
Michelle Knudsen
Justitsministeriet