Borgerinddragelse

Det kan virke kriminalitetsforebyggende, når der er stærke fællesskaber og sociale netværk blandt beboere og andre aktører i et boligområde.

Borgerinddragelse er særlig relevant, når det omhandler komplekse problemstillinger, såsom kriminalitet, der ikke kan løses af én aktør alene. Lokalsamfundet har ofte det bedste kendskab til områdets styrker og svagheder, og kan derved bidrage med et uundværligt videns fundament for en positiv udvikling.

Borgermøder forebygger og skaber tryghed

Et borgermøde kan designes og afvikles på mange måder, afhængigt af den konkrete udfordring, målgruppe og hvad man ønsker at opnå med borgermødet.

Forskning peger på, at civilsamfundet kan være en vigtig aktør i den fælles forebyggende indsats, blandt andet ved at skabe positive fællesskaber lokalt. Når unge har mulighed for at indgå i anerkendende fællesskaber fx gennem den lokale fodboldklub eller fritidstilbud, kan det have en præventiv gevinst. Omvendt kan udelukkelse fra fællesskaber og eksklusion fra lokalsamfundet fastholde eller skubbe unge på kanten ud i kriminalitet og ind i en bande.

Borgermøder kan bidrage til at forbedre tilliden og skabe den positive relation, som er vigtigt for at forebyggende indsatser fungerer og forankres succesfuldt i boligområdet. Det kan ligeledes gøre en indsats skarpere, ved at få lokalsamfundets bekymringer og viden om området i spil. Borgermødet skal ikke stå alene som en metode, men kan være et af flere tiltag og aktiviteter til at øge tryghed og livskvalitet og komme bandeinvolvering og kriminalitet til livs. 

Mennesker der har drukket kaffe sammen og set hinanden i øjnene – de slår ikke hinanden ned. Man er nødt til at handle på individniveau.
Viceskoleleder, Aalborg

Se hvordan I arrangerer gode borgermøder

Tryghedsvandringer som en vej til at skabe tryghed

En tryghedsvandring er en organiseret gåtur i jeres lokalområde, som beboere eller professionelle kan tage initiativ til.

I kan bruge tryghedsvandringer til at finde de utrygge steder og grunden til at det er sådan. Måske mangler der lys, eller der er ikke ryddet op og fjernet graffiti. Samtidigt peger I de steder ud, hvor det er rart at være. Forskellen kan hjælpe jer til at finde ud af, hvad I skal gøre for at forbedre jeres lokalområde.

En tryghedsvandring kan bidrage til at skabe trygge steder, hvor I færdes til dagligt. Samtidigt kan en tryghedsvandring bidrage til at styrke de positive fællesskaber lokalt. Ved at forny boligområderne og gøre dem indbydende og rare at være i, kan vi få flere til at færdes der, og være mere aktivt tilstede. Det kan betyde, at en kriminel handling ikke kommer til at ske, da en potentiel gerningsmand afholder sig fra at gøre noget ulovligt på grund af en forøget risiko for at blive opdaget. Vi kan derfor alle være med til at forebygge kriminalitet ved vores blotte tilstedeværelse.

Se hvordan I arrangerer en tryghedsvandring.

Inspirationspakke til borgermøder

DKR har udviklet en inspirationspakke med viden om borgermøder samt eksempler på, hvordan borgermødet kan tage sig forskelligt ud.

Inspirationspakken kan bruges af: 

  • Myndigheder, Politi, Kommune,
  • Civile organisationer,
  • Borgere.

Her finder du inspirationspakken og skabeloner til at arrangere borgermøder