Borgermøder

Borgermøder kan understøtte stærkt fællesskab og sociale netværk i boligområder, hvis møderne har et formål og er godt forberedt. Og et stærkt fællesskab kan virke kriminalitetsforebyggende.

Det traditionelle borgermøde er typisk et orienterings- eller dialogmøde, hvor beboere inviteres til et indendørs arrangement om et særligt emne. I de seneste år forsøger flere at gøre møderne mere aktive og inddragende ved at engagere deltagerne undervejs. Det kan fx være ved at planlægge workshops eller give deltagerne mulighed for at kommentere oplæggene elektronisk. Det kan give en mere levende dialog. 

Planlæg gode borgermøder

Borgermøder kan have mange former. Her finder I forslag til, hvordan I kan planlægge og afholde gode møder, der giver værdi for beboere, arrangører og andre involverede. 

Før I går i gang

Inspirationspakken giver jer viden, inspiration og konkrete redskaber til at holde gode borgermøder. Start med at læse inspirationspakken før I planlægger mødet.

Inspirationspakke

Læs inspirationspakken først.

Instruktion og eksempel

Instruktioner Trin 1-5

Her kan du se et eksempel på, hvordan Hørgården i Urbanplanen har holdt et borgermøde arrangeret som et 'bålmøde'

Skabeloner til trin 1-5

Trin 1 - Beslutning

Trin 1 er beslutningsfasen, hvor I planlægger borgermødet og bliver enige om formålet med det. 

Du kan bruge denne skabelon til trin 1

01_A4_Mødeværktøj (pdf)

Trin 2 - Rekruttering

Trin 2 er rekrutteringsfasen, hvor I arbejder med at invitere de borgere, I gerne vil have med.

Du kan bruge denne skabelon til invitationen

02_A4-A5_Invitation og Flyer (pptx)

Trin 3 - Forberedelse

Trin 4 - Afvikling

Trin 4 er selve afviklingen af borgermødet, hvor I bl.a. skal have styr på navnekort, udstyr, forplejning og jeres roller som værter.  

04_A4_Tjekliste og Samtykke (word)

04_A1_Kort (pptx)​

04_A3_Opstilling (pptx)​

04_A4_Bordnumre og Navnekort (pptx)

Trin 5 - Opsamling

Trin 5 er opsamlingsfasen, hvor I følger op på , hvad I har opnået på dagen og hvordan I arbejder videre med ideer og beslutninger.

05_PPT-opsamling (pptx)

05_Implementering og Netværk (pdf)

Det handler helt lavpraktisk om at sige hej. Mennesker, der har drukket kaffe sammen og set hinanden i øjnene – de slår ikke hinanden ned. Man er nødt til at handle på individniveau.
Viceskoleleder, Aalborg Kommune

Materialer

Et godt borgermøde er, at vi kan, tør og bliver ved med at snakke om det, der bekymrer. Jeg viser og siger, at jeg godt kan forstå beboernes bekymring. Så kommer der et stærkt ‘vi’.
Leder af Center for Tværfaglig Forebyggelse, Aalborg Kommune

Gevinster ved borgermøder

  • Styrket samarbejde og netværk mellem aktører, der planlægger borgermødet
  • Fælles forståelse af problemet
  • Mobilisering af civilsamfundet
  • Beboernes kendskab til deres område kommer i spil 
  • Større tillid og en positiv relation mellem beboere og myndighed
  • Styrket lokal sammenhængskraft
  • Øget tryghed
  • Beboerne får en øget opmærksomhed og stærkere tilhørsforholdpå til deres område 
  • Kan tale en konflikt ned
  • Styrket medejerskab og inddragelse.