Se og bliv set

Opmærksomme mennesker i byrummet, naturlig overvågning, er den mest kriminalpræventive og tryghedsskabende faktor.

Naturlig overvågning findes i byrum og boligområder, hvor der er mennesker på gader, veje og stier i store dele af døgnet, og hvor der er rent og velholdt. Vi er med vores tilstedeværelse med til at sætte normen for god og acceptabel opførsel.

De steder, vi kan lide at opholde os på i byen, vil vi passe på. Lysten til at bruge byrummet giver os et tilhørsforhold og psykologisk ejerskab til det. Den sociale dimension i arkitektur og byplanlægning har altså en betydelig vægt.

Skaterbane
Liv og mennesker forebygger kriminalitet, fordi risikoen for at blive opdaget er stor. 

Øjne på gaden

Bygninger skal udformes, så vinduerne vender ud mod offentlige områder. Vinduer ud mod fællesarealer og parkeringspladser er med til et give flere øjne på gaden og dermed større risiko for at blive opdaget, hvis man vil begå kriminalitet.

Når et boligområde er indrettet så det er muligt at holde øje med stier, veje og parkeringspladser, øges trygheden, og risikoen for kriminalitet bliver mindre.

Vinduer ud mod fællesarealer er godt

Mange 'øjne' ud mod fællesarealer giver tryghed og mere social kontrol. 

Når beboerne ikke kan holde øje med garagerne fra vinduerne, og risikoen for indbrud større.

Hække og hegn

Beplantning i og omkring et boligområde skal være velovervejet og velholdt. Man skal kunne holde øje med hinanden på den gode måde, og det skal være trygt at bevæge sig rundt i området.

Hække og hegn omkring private haver bør have en højde mellem 1 og 1,6 meter. Så er det svært for en indbrudstyv at gemme sig bag det.

Høje hegn gør det nemt for en tyv at gemme sig

Undgå gemmesteder

Cykel- og skraldeskure i rummet mellem husene bør opsættes, så der ikke er blinde vinkler og gemmesteder.

Høje hegn og skure gør det nemt for en tyv at gemme sig, og det er ikke muligt at se om der står en person på anden side af lågen, særligt når det er mørkt. 

Blandede funktioner

Områderne bliver mere trygge, hvis der er blandede funktioner, attraktive offentlige områder og gode faciliteter til aktiviteter i store dele af døgnet. Det giver mere liv og trafik, og dermed flere til at holde øje med, hvad der sker i området.

Gyldenrisparken på Amager blev renoveret i 2010-2011, og her har man tænkt forskellige funktioner ind i området. Det skaber tryghed for beboere og gæster.

Materialer

Hans Peter de Place
Hans Peter de Place
Specialkonsulent