Uorden og graffiti

Det er mere trygt at færdes i områder, hvor der er orden og god vedligeholdelse. Orden signalerer et højt niveau af social kontrol og viser at nogen passer på området.

Graffiti skaber utryghed, fordi området opleves som lovløst og uden opsyn. Fjern derfor straks graffiti, og hold belægning og inventar rent og pænt. Uorden og hærværk skal udbedres hurtigst muligt, da der er en tendens til, at det skaber mere hærværk.

Tunnel med graffiti

Graffiti og skrald signalerer, at der ikke er nogen, der passer på området. Det skaber utryghed.

Hegn og låger

Nogle steder kan det være nødvendigt med fysiske sikringsløsninger. Hegn og aflåste låger og gitre for vinduerne kan gøre området mere sikkert at færdes i. Men de skal bruges med omtanke og designes omhyggeligt for at få den rigtige effekt.

Vælg hegn og låger af høj kvalitet og passer diskret ind i området, så det ikke ser bur- eller fængselsagtigt ud.

Hegn og låger kan give sikkerhed, men kan også være med til at skabe utryghed. 
I kan vælge at sætte gitre for døre og vinduer til kældre og fællesbygninger, så det bliver svært at begå indbrud. Denne løsning kan bruges på steder, hvor der ikke er naturlig overvågning.

Det er vigtigt altid at undersøge om aflåste hegn og gitre kan være i modstrid med brandmyndigheders krav til flugtveje. Så kan alternativet være, at I installerer alarm og/eller TV-overvågning.

Materialer

Hans Peter de Place
Hans Peter de Place
Specialkonsulent