Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Udvalget forebygger kriminalitet og skaber tryghed ved en helhedsorienteret indsats i erhvervslivet og i offentlige virksomheder.

Udvalget arbejder med at

  • forebygge kriminalitet begået af og mod erhvervslivet, på arbejdsmarkedet og i offentlige virksomheder
  • skabe tryghed i erhvervslivet, på arbejdsmarkedet og i offentlige virksomheder
  • forebygge kriminalitet ved at få erhvervslivet, arbejdsmarkedet og offentlige virksomheder til at rumme kriminelle og potentielt kriminelle som arbejdstagere
  • sikre, at rådets rådgivning tager udgangspunkt i behov for initiativer hos erhvervslivet, på arbejdsmarkedet og i offentlige virksomheder.

    Målet med udvalgets arbejde er at bidrage til DKR's overordmede mål.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer

Formand

Ulrik Mester

Coop Danmark

Næstformand

Lars Alexander Borke

Dansk Erhverv

Sekretær

Anja Schulze-Larsen

Tine Aabye

Forsikring & Pension

Ole Ritter Andersen

Politiet

Christina Borries

Fagbevægelsens Hovedorganisation

Karsten Bormann

Ingeniørforeningen IDA

Benny Christensen

Kriminalforsorgen

Anders Henriksen

Skattestyrelsen

Tom Christensen

SikkerhedsBranchen

Ole Hessel

High:Five

Katrine Hjortnæs

Justitsministeriet

Johny H. Jensen

VinduesIndustrien

Mads Risgaard Knudsen

TEKNIQ Arbejdsgiverne

Torben Liborius

Dansk Byggeri

Gert Mejlshede

Dansk Låsesmede Forening

Lisbeth Nørremark

HK Handel

Ulla Thygesen

Serviceforbundet

Mads Trøigaard

Ingeniørforeningen IDA