Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Udvalget forebygger kriminalitet og skaber tryghed ved en helhedsorienteret indsats i erhvervslivet og i offentlige virksomheder.

Udvalget arbejder med at

  • forebygge kriminalitet begået af og mod erhvervslivet, på arbejdsmarkedet og i offentlige virksomheder
  • skabe tryghed i erhvervslivet, på arbejdsmarkedet og i offentlige virksomheder
  • forebygge kriminalitet ved at få erhvervslivet, arbejdsmarkedet og offentlige virksomheder til at rumme kriminelle og potentielt kriminelle som arbejdstagere
  • sikre, at rådets rådgivning tager udgangspunkt i behov for initiativer hos erhvervslivet, på arbejdsmarkedet og i offentlige virksomheder.

    Målet med udvalgets arbejde er at bidrage til DKR's overordmede mål.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer

Formand

Ulrik Mester

Coop Danmark

Næstformand

Lars Alexander Borke

Dansk Erhverv

Sekretær

Anja Schulze-Larsen

Tine Aabye

Forsikring & Pension

Robert F. Andersen

Serviceforbundet

Ole Ritter Andersen

Politiet

Karsten Bormann

Ingeniørforeningen IDA

Benny Christensen

Kriminalforsorgen

Anders Henriksen

Skattestyrelsen

Tom Christensen

SikkerhedsBranchen

Lasse Lykke Gregersen

Justitsministeriet

Ole Hessel

High:Five

Johny H. Jensen

VinduesIndustrien

Mads Risgaard Knudsen

TEKNIQ Arbejdsgiverne

Torben Liborius

Dansk Byggeri

Gert Mejlshede

Dansk Låsesmede Forening

Lisbeth Nørremark

HK Handel

Mads Trøigaard

Ingeniørforeningen IDA