Udvalget for Borgernes Digitale og Daglige Tryghed

Udvalget forebygger kriminalitet ved at øge digitale dannelse og tryghed blandt voksne borgere.

Udvalget arbejder med at

  • øge borgernes digitale dannelse, særligt borgere i digital udsathed fx på grund af alder eller livssituation
  • fremme tekniske tiltag til, og rammer for, borgernes digitale tryghed 
  • sikre fokus på de kriminalitetstyper, der har betydning for befolkningens tryghed i dagligdagen, fx vold og tyveri
  • sikre rådets muligheder for at nå relevante målgrupper
  • bidrage til rådets kommunikation til og dialog med myndigheder, beslutningstagere og relevante kriminalitetsforebyggende aktører om digital tryghed

Udvalgets medlemmer 

Mette Stürup
Finans Danmark
Ulla Malling
Forbrugerrådet Tænk
Pia Toftdal
Finn Nørgaard Foreningen
Søren Kjeldmand
Forsikring & Pension
Søren Gøtzsche
Fritid og Samfund
Ingeniørforeningen, IDA
Rikke Thielcke
Københavns Politi
Kresten Munksgaard
NSK/NCIK
Dorte Kallestrup Mortensen
Offerrådgivningen i Danmark
Susanne Fasting
Serviceforbundet
Mads Hardahl-Haugaard
SSP-Samrådet