Udvalget for Borgernes Digitale og Daglige Tryghed

Udvalget forebygger kriminalitet ved at øge digitale dannelse og tryghed blandt voksne borgere.

Udvalget arbejder med at

  • øge borgernes digitale dannelse, særligt borgere i digital udsathed fx på grund af alder eller livssituation
  • fremme tekniske tiltag til, og rammer for, borgernes digitale tryghed 
  • sikre fokus på de kriminalitetstyper, der har betydning for befolkningens tryghed i dagligdagen, fx vold og tyveri
  • sikre rådets muligheder for at nå relevante målgrupper
  • bidrage til rådets kommunikation til og dialog med myndigheder, beslutningstagere og relevante kriminalitetsforebyggende aktører om digital tryghed

Udvalgets medlemmer 

Formand

Dorte Kallestrup Mortensen
Offerrådgivningen i Danmark

Næstformand

Karsten Bormann
Ingeniørforeningen

Sekretær

Anne Sønderup Søes
Mette Stürup
Finans Danmark
Ulla Malling
Forbrugerrådet Tænk
Pia Toftdal
Finn Nørgaard Foreningen
Søren Kjeldmand
Forsikring & Pension
Søren Gøtzsche
Fritid og Samfund
Rikke Thielcke
Københavns Politi
Kresten Munksgaard
NSK/NCIK
Susanne Fasting
Serviceforbundet
Mads Hardahl-Haugaard
SSP-Samrådet
Benny Wielandt
Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening
Julie Brogaard Schytz
Digitaliseringsstyrelsen
Jørn Guldberg
Ingeniørforeningen
Louise Kambjerre Scheel
Ældresagen
Mette Harrestrup
Skattestyrelsen
Trine Baumbach
Professor i jura
Københavns Universitet
Senest opdateret 14-05-2024