Organisationen

Det Kriminalpræventive Råd er et uafhængigt sagkyndigt råd.

Rådsforsamlingen

Rådet består af en rådsforsamling, der samles en gang om året og tager stilling til en række spørgsmål om styringen og udviklingen af organisationen, blandt andet om optagelse af nye medlemmer.

De omkring 60 medlemmer repræsenterer myndigheder, brancheorganisationer, fagforeninger, interesseorganisationer og enkeltpersoner med viden af betydning for DKR’s arbejde.

Selvom DKR er nedsat af justitsministeren, er DKR ikke underlagt ministeren. DKR er derimod et uafhængigt råd, der selv træffer beslutninger om sit arbejde. Medlemmerne deltager aktivt i DKR’s konkrete projekter og bidrager med kriminalpræventive opgaver og ideer til nye aktiviteter i tråd med forretningsordenen.

Rådets formand og næstformand er udpeget af justitsministeren.

Rådsledelsen

Rådets rådsledelse har faste medlemmer og medlemmer valgt af rådsforsamlingen.

Rådsledelsen mødes seks gange om året og tager blandt andet stilling til rådets aktiviteter, principielle spørgsmål om rammerne for DKR’s arbejde, og budget og regnskab.

Temamøder

Hvert år holder DKR en række interne temamøder, hvor vi tager aktuelle emner op. Møderne bruges til at dele viden og drøfte fremtidige indsatser og positioner. Temamøderne kan fx handle om unges kriminalitet på nettet, digital sikkerhed for borgere og virksomheder eller forebyggelsesbegrebet.

Fire udvalg

Efter drøftelse i rådsforsamlingen nedsætter rådsledelsen DKR´s udvalg og fastlægger udvalgenes kommissorier. DKR har fire udvalg:

Udvalget for Børn og Unge
By- og Boligudvalget
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Udvalget for Borgernes Digitale og Daglige Tryghed

Sekretariatet

Rigspolitiet stiller et sekretariat til rådighed for DKR.

Sekretariatet følger kriminalitetsudviklingen og indsamler viden om forebyggelse af kriminalitet og hvilke tiltag, der kan forhindre eller nedbringe kriminaliteten. Dette bruges i DKR’s arbejde med at sætte kriminalitetsforebyggelse på samfundets dagsorden og udvikle rådgivning og anbefalinger til det kriminalpræventive arbejde.

Sekretariatet står for formidlingen af DKR’s arbejde og sikrer sammenhængen i organisationen ved at tilrettelægge arbejdet i rådets forskellige fora.

Anna Karina Nickelsen
Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef