DKR's mission og mål

Hvad arbejder DKR med?

Visionen

Det er DKR’s ambition at give løsninger på samfundets udfordringer med kriminalitet – løsninger, der kan skabe en reel effekt og nedbringe kriminaliteten.

Vi har sat os to overordnede mål for perioden 2018 – 2028:

 • Vi nedbringer antallet af kriminelle og flergangsofre samt udsatte steder og situationer, hvor kriminalitet finder sted
 • Vi fremmer tryghed og samfundets robusthed over for kriminalitet.

Vi arbejder for at skabe effekt, der kan måles på samfundsplan. I forhold til at nedbringe antallet af kriminelle har vi fx sat os for at reducere antallet af unge, der modtager en dom med 63 %.

Vi arbejder desuden for at gøre forebyggelse til et centralt emne på samfundets dagsorden, og det er derfor en væsentlig opgave at bidrage til debatten med fakta og viden og i øvrigt formidle vores rådgivning til forskellige målgrupper.

Videndeling, formidling og fortaler for forebyggelse

Vores medlemmers store viden og indsigt i forskellige dele af samfundet betyder, at vi har en unik mulighed for at udpege aktuelle og relevante kriminalitetsudfordringer sammen.

Rådet understøttes af et sekretariat, som faciliterer dialogen og skaber rammerne for samarbejdet. Sekretariatet følger desuden kriminalitetsudviklingen og er konstant opmærksom på ny forskning og forskellige muligheder for at forebygge og oplyse om kriminalitet og sætte forebyggelsen på dagsordenen.

Samarbejdet i DKR skaber grobund for stærke netværk og dialoger på tværs af myndigheder og organisationer, og det er vores opgave i fællesskab at dele vores viden og bidrage med løsninger, som samfundet kan bruge i forebyggelsen af kriminalitet.

Vi arbejder for

 • at levere bidrag til løsninger som professionelle aktører kan bruge i det kriminalitetsforebyggende arbejde. Eksempler:
  Gode råd til små virksomheder om, hvordan man beskytter sig mod it-kriminalitet.
  Forslag til, hvordan lokale myndigheder bedst arrangerer borgermøder, der kan mobilisere borgere til at deltage i forebyggelse af bandekriminalitet
 • at levere saglige bidrag til de politiske beslutningstagere om aktuelle kriminalitetsproblemstillinger
  Eksempler:
  Opsamling af forskningsbaseret viden om etnicitet og kriminalitet i Danmark
  Effekten af mentor og fritidsaktiviteter i Danmark
 • at levere råd og hjælp til borgere, som gør dem i stand til selv at gøre noget ved kriminalitet. Eksempler:
  Nabohjælp
  Ræk Ud - om psykisk vold
 • at levere fakta og inspiration til aktuelle historier til journalister.

Materialer

Anna Karina Nickelsen
Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef
Vores arbejde

Årsrapport og årsberetninger

Kriminalitet og forebyggelse

Begreber og metoder der er gode at kende, når man skal arbejde med kriminalitetsforebyggelse.

Lokalt samarbejde

Se hvordan I organiserer det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.