By- og Boligudvalget

Udvalget forebygger kriminalitet og skaber tryghed ved en helhedsorienteret og områdebaseret tilgang, der også omfatter den fysiske indretning af by- og boligområder.

Udvalget arbejder med at

  • forebygge kriminalitet begået i by- og boligområder
  • påvirke udviklingen af kriminel adfærd og offerrisiko hos borgerne ved aktiviteter for og indsatser i by- og boligområder
  • skabe tryghed i by- og boligområder
  • sikre, at rådets generelle rådgivning tager udgangspunkt i behov for initiativer i by- og boligområder.

Målet med udvalgets arbejde er at bidrage til DKR's overordnede mål.

By- og Boligudvalgets medlemmer

Formand

Louise Buch Viftrup

Danmarks Almene Boliger

Næstformand

Ellen Højgaard Jensen

Dansk Byplanlaboratorium

Sekretær

Hans Peter de Place

Helle Adelborg

Kommunernes Landsforening

Peter Andersen

Lejernes Landsorganisation

Lars Bræmhøj

Rigspolitiet

Kurt K. Christensen

FAB

Bjarne Corneliussen

Ingeniørforeningen i Danmark

Morten Elle

Ingeniørforeningen i Danmark

Jan Elleby

Ejendom Danmark

Lene Espersen

Danske Arkitektvirksomheder

Anders Glahn

Ungdomsringen

Peter Johansen

Serviceforbundet

Gert Mejlshede

Dansk Låsesmede Forening

Helle Nørgaard

Statens Byggeforskningsinstitut

Simon Skov-Langfeldt

SSP Samrådet

Anne Sofie Kirt Strandbygaard

Akademisk Arkitektforening

Søren Uhre

Københavns Vestegns Politi