Sekretariatet

Vi sikrer sammenhæng og dialog på tværs af DKR, ligesom vi tilrettelægger arbejdet for rådets udvalg.

Sekretariatet udarbejder kriminalitetsanalyser og rådgiver om forebyggelsesmetoder. Vi står desuden for DKR's eksterne kommunikation.

Ledelsen

Anna Karina Nickelsen

Sekretariatschef

Christina Hviid

Forebyggelseschef
Arne Simonsen

Arne Simonsen

Kommunikationschef

Sekretariatschefens stab

Frederik Vedel Hilstrøm

Frederik Vedel Hilstrøm

Politisk Økonomisk medarbejder

Allette Berit Elmklint

Administrativ medarbejder

Line Lüchow

Konsulent

Forebyggelsesteamet

Christina Hviid

Forebyggelseschef

Anja Schulze-Larsen

Udviklingsskonsulent

Hans Peter de Place

Udviklingskonsulent

Flemming Wridt Jensen

Videnskonsulent

Henriette Nobili Christiansen

Barselsorlov

Ninna Lagoni Hansen

Barselsorlov

Katrine Amalie Keller

Videnskonsulent

Marie Højte Lynggaard

Studentermedhjælper

Kommunikations- og analyseteamet

Arne Simonsen

Arne Simonsen

Kommunikationschef

Charlotte Ruge

Pressemedarbejder
Mads Nørgaard-Larsen

Mads Nørgaard-Larsen

Pressemedarbejder

Laila Andersen

Specialkonsulent

Mette Såby Bro

Projektleder
Lasse Nikolaj Staun

Lasse Nikolaj Staun

Analytiker

Ingrid Soldal Eriksen

Barselsorlov

Emilie Birk Jørgensen

Analytiker

Jonas Mannov

Analytiker

Ulla Skov

Grafiker

Kommunikations- og analyseteamet - Nabohjælp

Arne Simonsen

Arne Simonsen

Kommunikationschef

Anette Aaby Hansen

Projektleder, TrygFonden og DKR

Daniel C. Thiesen

Projektmedarbejder

Sarah Risbøl Jacobsen

Kommunikationskonsulent

Ellen Lund

Studentermedhjælper

Mads Heidemann

Studentermedhjælper

Anne Ringgaard

studentermedhjælper