Situationsbestemt handling

Hvorfor begår nogle børn og unge kriminalitet, mens andre ikke gør? Det giver teorien om situationsbestemt handling et bud på.

Kriminelle handlinger påvirkes både af ydre og indre faktorer: 

  • Ydre faktorer: Kriminogene omgivelser, hvor kriminalitet er acceptabelt og udtryk for en social norm
  • Indre faktorer: Personens moral og selvkontrol.

Baggrunden for, om nogle begår kriminalitet skal findes i de sociale vilkår og livsbegivenheder, der præger det enkelte barns opvækst og udvikling. Altså forhold, der præger barnets tilbøjelighed til kriminalitet og eksponering for kriminogene omgivelser.

Børn vokser ikke op med de samme forudsætninger for at udvikle høj moral og selvkontrol. Det kommer meget an på, om de igennem opvæksten får støtte og omsorg fra stabile og anerkendende voksne og på, hvilke normer og værdier de møder i deres umiddelbare omgivelser.

Jo bedre vilkår og lige muligheder, der skabes for alle børn i samfundet, jo mindre grobund er der for, at kriminalitet opstår.

Sociale livsvilkår

Professor Per-Olof Wikström har udviklet teorien om situationsbestemt handling (Situational Action Theory), som er ét bud på, hvorfor kriminalitet opstår, og hvor vi kan sætte ind med forebyggelse. Teorien kan på en simpel måde hjælpe os med at se flere perspektiver og forebyggelsesmuligheder på én gang.

Teorien er udviklen gennem indsigter fra kriminologiske teorier og forskning lige såvel som viden fra andre sociale og adfærdspsykologiske videnskaber.

Wikström har siden 2002 arbejdet på det langvarige studie 'PADS+' i den engelske by Peterborough. Her har han undersøgt samspillet mellem individuelle og miljømæssige faktorer, som påvirker social adfærd i overgangen fra barn til voksen. Et samspil, som fører til, at personer kommer til at betragte en bestemt adfærd som en handlemulighed, og tilskynder dem til at vælge dette alternativ frem for andre.

Materialer

Kilder

Wikström and Treiber, 2016: Social Disadvantage and Crime  

Wikström: PADS+-studie og SAT 

Lokalt samarbejde

Se hvordan I organiserer det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.