Spørgsmål og svar om DKR

Vi arbejder for at fremme trygheden i samfundet ved at forebygge og oplyse om kriminalitet.

Hvad er DKR?

DKR er en sammenslutning af brancheforeninger, styrelser og andre, der har en interesse i forebyggelse af kriminalitet. Den samlede medlemskreds kalder vi Rådsforsamlingen. Hver medlemsorganisation har sin specielle indgangsvinkel til emnet, og Rådsforsamlingen repræsenterer derfor en stor alsidig viden, da medlemskredsen spænder fra Sikkerhedsbranchen til Mødrehjælpen, Dansk Byggeri og Justitsministeriet. Det giver mulighed for, at DKR samlet set er rundt i alle hjørner af kriminalitetsforebyggelse og kan bidrage bredt til debat og oplysning.

Du kan se alle medlemsorganisationerne under Rådsforsamlingen.

Hvem er DKR?

DKR har fire udvalg der består af medlemsorganisationernes repræsentanter: By- og Boligudvalget, Udvalget for Borgernes Daglige og Digitale Tryghed, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget og Udvalget for Børn og Unge. Under udvalgene kan du se, hvem der er med, og hvilken organisation de kommer fra.

Hvad vil DKR?

Mission: Vi fremmer et trygt samfund ved at forebygge og oplyse om kriminalitet.
Vision: Sammen giver vi løsninger på samfundets udfordringer med kriminalitet.

Vi arbejder både for at nedbringe antallet af kriminelle og antallet af ofre, og for at reducere fysiske steder og situationer, hvor kriminalitet finder sted. Vi ønsker desuden at fremme trygheden og samfundets robusthed over for kriminalitet.

”Et trygt liv uden kriminalitet” kunne være vores motto. Læs mere om DKR’s mission og mål.

Hvad laver DKR’s sekretariat?

Sekretariatet er din indgang til DKR. Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller forslag er det sekretariatet, du skal skrive til. Du er også velkommen til at ringe til os i åbningstiden.

Sekretariatet er DKR’s administrative knudepunkt. Vi hjælper udvalgene med at arrangere møder og gennemføre projekter. Derudover udfører vi kampagner, som er politisk bestemt eller besluttet i Rådsledelsen. Vi faciliterer også udgivelser af faglige rapporter og informationsmateriale til borgere, ligesom vi vedligeholder DKR’s hjemmesider. Alle trykte udgivelser kan bestilles gratis her på hjemmesiden.

Er DKR en del af politiet?

DKR er ikke en del af politiet, men politiet er en af de 56 interessenter, der udgør Det Kriminalpræventive Råd. Politiet betaler for sekretariatets kontorhold, bygninger og lønninger. Det er Rådsforsamlingen og Rådsledelsen, der bestemmer, hvad DKR skal beskæftige sig med. Se hvordan Rådsledelsen er sammensat.

Kan man tale med en politimand, når man henvender sig til DKR?

De ansatte i DKR’s sekretariat er akademikere og administrative medarbejdere. Hvis du vil tale med en politibetjent, skal du henvende dig til dit lokale politi.

Hvem financierer DKR?

DKR er på finansloven og på den måde en offentlig institution med alt, hvad det indebærer. DKR modtager gerne donationer til støtte for vores forebyggende arbejde.

Hvad samarbejder DKR med TrygFonden om?

TrygFonden og DKR har indgået et samarbejde om nogle konkrete kriminalitetsforebyggende projekter. Det drejer sig bl.a. om at forebygge indbrud. Vi har i fællesskab projektet Nabohjælp.dk og Forældrefiduser.dk, som vi gerne vil udbrede mest muligt. 

Hvordan bliver man medlem?

Jeres organisation kan skriver til DKR og anmoder om medlemskab. Derefter tager sekretariatschefen anmodningen med til Rådsledelsen, der kan anbefale ansøgningen til Rådsforsamlingen. Ved næste årlige møde vedtager Rådsforsamlingen at optage det nye medlem.

Hvad koster det at være medlem?

Det koster ikke noget, men medlemsorganisationerne bidrager med viden og aktiviteter, der kan fremme forebyggelsen af kriminalitet. Organisationen har mindst en kontaktperson, som deltager i relevante udvalg og bidrager til møderne med organisationens kompetencer og ideer.

Kan privatpersoner blive medlem af DKR?

I særlige tilfælde, hvor ansøgeren har en stor specialviden indenfor kriminalitetsforebyggelse, kan et personligt medlemskab komme på tale. Men sædvanligvis er medlemmerne en brancheforening, styrelse, forening eller organisation.

Anna Karina Nickelsen
Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef