God løsladelse

Vejskilt: Egon Olsens Vej.

Kriminalforsorgen har en plan for, hvordan en løsladelse skal håndteres. Modtagelseskommunen og Kriminalforsorgen skal hjælpe klienten til en god overgang fra fængsel til frihed.

Projekt God Løsladelse er et treårigt metodeudviklingsprojekt om samarbejdet mellem Kriminalforsorgen og kommuner. Med projektet er der udviklet en Køreplan for God Løsladelse, der er et redskab til at få koordineringen mellem Kriminalforsorgen og kommunerne sat i system.

Køreplanen for God Løsladelse angiver trin for trin, hvilken myndighed, der har hvilken opgave. Planen har 12 punkter fra indsættelsesdagen til afsoningen ophører, og Kriminalforsorgen i Frihed følger op. Hvert punkt indeholder tidsfrister og helt konkrete ting, der skal gøres og af hvem. Fx skal Kriminalforsorgen give bopælskommunen besked, når en borger sættes i fængsel.

Individuel handleplan

Den indsattes individuelle handleplan et centralt redskab for den systematiske sagsbehandling gennem hele processen. Køreplanen og den individuelle handleplan skal sikre, at der tages hånd om alle forhold omkring hver enkelt løsladelse. Den dag, den indsatte forlader fængslet, skal alle spørgsmål - fra bolig til forsørgelse - være beskrevet i den koordinerede individuelle handleplan.

Vi støtter en god sagskoordinering mellem Kriminalforsorgen og kommunerne, så flest mulige indsatte får en god tilbagevenden til hverdagen. Det er det bedste udgangspunkt for ikke at falde tilbage i kriminalitet.

DKR

God løsladelse skal sikre den indsattes rettigheder og mindske risikoen for, at vedkommende falder tilbage i kriminalitet.

Køreplanen gælder for indsatte over 18 år med en dom på fire måneder. Den bruges også for indsatte med kortere straffe, hvis den indsatte forventes prøveløsladt med tilsyn eller den indsatte ikke skønnes at være sikret passende ophold eller underhold efter løsladelsen.

Lokale aftaler

Køreplanen for God Løsladelse sætter rammerne for samarbejdet mellem Kriminalforsorgen og kommunerne. Metoden er lokalt forankret gennem konkrete og lokale aftaler mellem den enkelte kommune og Kriminalforsorgen. De lokale aftaler mellem kommunerne og Kriminalforsorgen kan læses på Kriminalforsorgens hjemmeside. Flere kommuner har valgt også at indskrive unge under 18 og varetægtsfængslede i aftalerne.

Flemming Wridt Jensen
Flemming Wridt Jensen
Videnskonsulent