Folkemøde 2020

Vi fortsætter med planlægningen af årets Folkemøde, og håber vi ses på Bornholm i juni.

Indtil vi hører andet, arbejder vi videre med forberedelserne til årets store folkemøde. Det foreløbige program i DKR's telt ser sådan ud:

DKR har to debatter

  • Online had – hadtale, chikane og trusler på nettet. Debatten planlægges i samarbejde med SSP-samrådet.
  • Debat om, hvordan vi i et politisk klima med strafskærpelser, kan styrke det resocialiserende arbejde i og udenfor fængslerne. Vi samarbejder med SSP-samrådet, high:five og offerrådgivningen om denne debat. 

Fire medlemsorganisationer holder deres egne debatter i DKR’s telt. Det er

  • SSP-samrådet
  • SikkerhedsBranchen
  • Sex & Samfund
  • IDA.

Vi følger naturligvis Corona-situationen og melder ud, hvis der sker ændringer i forhold til afviklingen af Folkemødet.

Vil du låne DKR's telt? 

Din organisation kan også låne DKR’s telt til en debat. Vi har stadig et par ledige tider, som du kan se i denne oversigt. Kontakt Anja Schulze-Larsen, asl@dkr.dk, hvis du vil høre nærmere.