Stop voldtægt

Det Kriminalpræventive Råd vil i den kommende tid sætte fokus på at forebygge voldtægt, og vi håber, at mange af jer vil hjælpe til.

Den 5. marts var DKR’s forebyggelseschef Christina Hviid i medierne for at fortælle, at flere kvinder end hidtil bliver voldtaget, og at DKR anbefaler en national forebyggelsesindsats for at stoppe de mange voldtægter.

Anledningen var offentliggørelsen af den seneste offerundersøgelse. Den viser, at over 6.700 kvinder var udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg i 2019. For ti år siden var der 3.000 ofre.

Voldtægt har i de seneste år været et betydeligt kriminalitetsproblem, som har fået stor opmærksomhed i både den politiske og offentlige debat. En række aktører har blandt andet kæmpet for, at voldtægtsofre får bedre retsbehandling, og alt nu tyder nu også på, at vi får en samtykkebaseret voldtægtslovgivning. Ny lovgivning er dog langtfra tilstrækkeligt – der er behov for øget forebyggelse, påpeger DKR i et høringssvar.

I lyset af de mange voldtægter mener DKR, det er afgørende at sætte ind tidligere og stoppe voldtægter. Vi vil derfor opfordre relevante medlemmer til at samarbejde om at forebygge voldtægter.

Konkret peger DKR på, at der er behov for en national forebyggelsesstrategi på området. Det blev besluttet på Forretningsudvalgsmødet den 25. februar.

DKR anbefaler følgende til en ny strategi:

  • Strategien bør sætte et mål om at reducere antallet af voldtægter i Danmark betydeligt.
  • Strategien bør være helhedsorienteret og indeholde både undervisningsmæssige, sundhedsfaglige, sociale og retslige elementer og danne ramme for en koordineret og nationalt udbredt myndighedsindsats.
  • Strategien bør inkludere involvering af civilsamfund og offentligheden i bredeste forstand, da forandring i normer og værdier må antages at være en afgørende forudsætning for, at vi lykkes med at indfri strategiens mål.
  • Strategien bør basere sig på – og investere i frembringelse af – kvalificeret forskning i voldtægt og voldtægtsforebyggelse i en aktuel, dansk kontekst.

DKR håber, at flere medlemmer kan bakke op om en national strategi. I så fald hører sekretariatet gerne fra jer.