Medlemsportræt: Sex & Samfund

Det giver god mening, at Sex & Samfund sidste år blev fast medlem af DKR. Foreningen og DKR har flere fælles mærkesager, og medlemskabet kan derfor være en styrke for begge organisationer.

En kerneopgave for Sex & Samfund er retten til egen krop og seksualitet, og derfor har foreningen et stærkt interessefællesskab med DKR, som bl.a. arbejder for at nedbringe antallet af seksuelle overgreb.

Igennem årene har Sex & Samfund og DKR da også samarbejdet om flere indsatser på dette område. Senest gælder det et undervisningsmateriale til skoler og ungdomsuddannelser, som kan bruges til at få unge til at snakke om grænser og normer. Materialet er produceret i forbindelse med uge sex sidste år. Ved DKR’s tidligere kampagne Tune Ind, som skulle få unge til at være opmærksomme på hinandens signaler og tale om sex, var Sex & Samfund en vigtig partner i forhold til at udbrede kampagnebudskabet.

Sammen om den tidlige forebyggelse

Digitale krænkelser er et andet betydningsfuldt indsatsområde for begge organisationer. Lene Stavngaard, som er national chef i Sex & Samfund, mener at samarbejdet om børn og unges online liv er oplagt at være fælles om: - Alt hvad der findes i den fysiske verden, findes efterhånden også digitalt. Det gælder fx mobning. Vi kan sammen styrke den tidlige forebyggelse, hvor vi arbejder for flere børns trivsel, for det har også en betydning for senere udsathed, siger Lene Stavngaard.

Som medlem af DKR kan Sex & Samfund byde ind med viden om køn, krop og seksualitet. Netop på dette område er der et gab mellem vores viden og det forebyggende arbejde i praksis, og her kan vi give et nyt perspektiv på, hvad køn og seksualitet betyder for børn og unges trivsel.
Lene Stavngaard

Sprogets betydning

Et kernepunkt i meget kriminalitetsforebyggende arbejde er inklusion af minoritetsgrupper, og her mener Lene Stavngaard, at man også skal kigge på, hvordan vi i samfundet taler til hinanden. - Den måde vi taler med og om minoriteter på har en kæmpe betydning i forhold til inklusion. Sproget er med til at ekskludere, og Sex & Samfund har et stort fokus på, hvordan vi arbejder med sproget. Der hænger godt sammen med DKR’s arbejde imod fx hadforbrydelser, som også handler om eksklusion af minoritetsgrupper. Her kan vi understøtte hinanden, siger Lene Stavngaard.

Lene Stavngaard ser samarbejdet i DKR som betydningsfuldt, fordi de mange medlemsorganisationer kan berige hinanden. – Når vi bringer så mange organisationer sammen, har vi mulighed for at skabe forandring. Mange af os arbejder med de samme målgrupper, og her kan vi blive bedre til at understøtte hinanden, så vi ikke tilbyder mange forskellige indsatser, men tværtimod trækker i samme retning. Sammen står vi nemlig stærkere, siger hun.

Fælles snitflader

For Sex & Samfund hænger livskvalitet og trivsel tæt sammen med seksualitet, køn og krop. Det handler ikke ’bare’ om bedre seksualundervisning, men i høj grad også om at forebygge mistrivsel, mobning og plads til mangfoldighed. Man har ret til at være den, man er. Derfor ser foreningen mange lighedspunkter mellem deres arbejde og det, DKR står for.

Det handler grundlæggende om den tidlige forebyggelse, hvor vi skaber gode muligheder for alle.
Lene Stavngaard

- Jeg glæder mig meget til at få mulighed til at møde de andre medlemmer i DKR og til at kortlægge de fælles snitflader, vi har. Jeg er sikker på, at vi kan styrke hinanden på flere områder, slutter hun.

 

Sex & Samfund logo
Lene Stavngaard, Sex & Samfund

Lene Stavngaard, National chef i Sex & Samfund