Et borgerperspektiv på kriminalpræventive indsatser målrettet personer med psykisk sygdom

Undersøgelsen afdækker, hvordan borgerne med psykisk sygdom selv oplever den kriminalpræventive støtte, de enten har modtaget eller ikke har modtaget på tværs af sektorer. 

Rapporten er baseret på interviews  med 19 borgere i alderen 21-65 år med en psykisk sygdom, som er dømt for kriminalitet.

  • ForfatterDet Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE)
  • Årstal2024
  • Antal sider108
  • Publikationen er gratis