Kriminalitet og etniske minoriteter del II

En kortlægning af årsagsforklaringer

Del II indkredser relevante, teoretiske forklaringer på sammenhængen mellem ungdomskriminalitet og indvandrerbaggrund. Foruden dette forklaringskatalog over relevante teoretiske traditioner fra sociologien, kriminologien og socialpsykologien, indeholder den ligeledes en diskussion af årsagsforklaringernes forebyggelsesmæssige implikationer. 

Man kan her få en overordnet, teoretisk forståelse af forholdet mellem indvandrerbaggrund og ungdomskriminalitet og teoretiske bud på, hvordan det kriminalitetsforebyggende arbejde i denne kontekst bør gribes an.

  • ForfatterSune Qvotrup, Christian Klement, Trine Ravn Nielsen og Kathrine Vitus
  • Årstal2019
  • Antal sider53
  • Publikationen er gratis