samfundsøkonomiske omkostninger ved vold

Samfundsøkonomiske omkostninger ved vold

Analyse af seks omkostningsområder.

Rapporten afdækker de omkostninger, der er forbundet med vold. Den tager udgangspunkt i seks områder: 

  • Sundhedsvæsenet
  • Retsvæsenet
  • Krisecentre
  • Statens udgifter ved handlingsplaner
  • Arbejdsmarkedet
  • Personlige omkostninger

De samfundsøkonomiske omkostninger inkluderer både de direkte omkostninger til fx sundheds- og retsvæsen, men også de indirekte omkostninger som fx tabt produktionsevne eller fald i livskvalitet hos den voldsudsatte.

  • ForfatterRambøll for DKR
  • Årstal2019
  • Antal sider30
  • Publikationen er gratis