Hvornår får vi en bandepakke med forebyggelse?

13-11-2020

- Vi har ikke behov for en fjerde bandepakke med mere straf – der er snarere brug for en bandepakke med effektive forebyggelsesindsatser, mener formand for DKR, Erik Christensen, i et debatindlæg

Af Erik Christensen, formand for Det Kriminalpræventive Råd

Bandekonflikten er blusset op med 13 bande- og rockerrelaterede drab i årets første ni måneder. De nye tal for drab og skudepisoder lander midt i de politiske forhandlinger om politiets budget, og ifølge Jyllands-Posten 9. november er der forslag om en ny bandepakke, strafskærpelser og flere sanktioner.

Jeg mener, at flere stramninger og endnu en bandepakke ikke er vejen frem, for strafskærpelser alene løser ikke problemerne. Tiden er til veldokumenterede tiltag, der har en reel og langtidsholdbar effekt. Vi skal hjælpe bandemedlemmerne med at forlade miljøet, og vi skal sikre, at børn og unge ikke havner i bandernes klør.

Der er især behov for tidlig forebyggelse, så færre børn og unge havner i kriminalitet. Jo tidligere vi griber ind, jo større er chancen for, at vi kan fastholde dem i en hverdag med skolegang og fornuftige fritidsinteresser. Vi skal undgå, at drengene lever det vilde gadeliv, hvor de let bliver hvervet af bander. Forældrene skal på banen langt tidligere, og vi skal give dem hjælp til at tackle problemerne. Også fritidsjobs, mentorordninger og helhedsorienteret gadeplansarbejde er eksempler på virkningsfulde indsatser.

I Det Kriminalpræventive Råd anbefaler vi desuden en opprioritering af velkoordinerede og skræddersyede exit-indsatser, så bandemedlemmerne får hjælp til at etablere et liv uden for miljøet. Samtidig bør uddannelse, vredeshåndtering og misbrugsbehandling under afsoning opprioriteres, så de i højere grad motiveres til at vælge en anden vej.

Der er allerede gennemført tre bandebakker, og en ’tough on crime’-tilgang med strafskærpelser, visitationszoner og zoneforbud sender stadigt flere bandemedlemmer i fængsel. Forskning viser imidlertid, at det ikke virker kriminalpræventivt. Fængselsophold kan tværtimod fastholde dem i et kriminelt miljø, forværre deres kompetencer, svække tilknytning til job og uddannelse og mindske de positive relationer.

Omvendt ved vi fra solid forskning, at forebyggelse virker. Vi har derfor ikke behov for en fjerde bandepakke med mere straf – der er snarere brug for en bandepakke med effektive forebyggelsesindsatser.  

Vi tager bandeproblemerne seriøst, og derfor bør vi ikke gribe til flere bandepakker og strafskærpelser. I stedet bør vi satse på forebyggelse med dokumenteret effekt.

Debatindlægget er bragt i Jyllands-Posten den 13. november 2020. 

Erik Christensen, formand for DKR

Vi bør satse på forebyggelse med dokumenteret effekt.
DKR's formand Erik Christensen