Familierådslagning

En indsats for hele familien har vist lovende resultater med at få 10 - 17-årige væk fra en konfliktfyldt og måske kriminel glidebane. Indsatsen handler om at bruge de uudnyttede ressourcer som de unges familier ofte har. Indsatsen er forholdsvis let og billig at sætte i værk.

Familierådslagning hvor flere familiemedlemmer og pårørende samles og finder løsninger sammen med den unge, har vist gode resultater. Familierne oplever en stor grad af selvbestemmelse og dermed også et større ansvar for at finde holdbare løsninger. Den unge bestemmer selv, hvem der skal med til familierådslagningen.

På familierådslagninger føler den unge sig hørt, og der viser sig mange gange at være ressourcer hos de pårørende, som kommunen ellers ikke ville få øje på. Møderne giver nye muligheder for at finde løsninger, der holder, og kan bringe den unge ind i en god udvikling.

Om Familierådslagning

  • Familierådslagning er for alle og kan bruges i forhold til mange forskellige problematikker. Både forebyggende  og som led i en myndighedssag
  • En neutral koordinator – en uddannet ”samordner” – hjælper familien med at planlægge og gennemføre rådslagningen. Samordneren er ikke ansat i kommunen, kender ikke sagen på forhånd og hentes ind til den specifikke opgave
  • På et formøde med en socialrådgiver og samordneren peger familien og barnet/den unge på, hvem de vil have med i rådslagningen
  • Oftest er der et udvidet netværk, man kan inddrage. I den udvidede familie er der både ressourcer og begrænsninger, som kommunen får et nyt og større indblik i
  • Familierådslagningen begynder med, at en eller flere professionelle fra kommunen giver informationer og afklarer spørgsmål. Udgangspunktet skal være, at alle har fået samme viden
  • Familierådslagningen skal tage den nødvendige tid, indtil familie og netværk er nået frem til en handlingsplan – uden de professionelles tilstedeværelse
  • Opfølgende møder en eller to gange efter familierådslagningen gør det muligt at evaluere og evt. ændre i planen efter behov.

Undersøgelse af familierådslagning

Familierådslagning er sammen med fire andre indsatstyper beskrevet i rapporten ”Forældre- og ungeinddragende tiltag til forebyggelse af ungdomskriminalitet”. Rapporten kortlægger danske og internationale studier udgivet mellem 2000 - 2015, der viser effekter af forskellige inddragende tiltag. Der er desuden foretaget en kvalitativ afdækning af familierådslagning igennem interviews med Faaborg-Midtfyn Kommune, som har erfaring med indsatsen.

Kortlægningen giver gode eksempler på, hvordan kommunerne kan samarbejde med familie og forældre om tidlige kriminalitetsforebyggende indsatser, som er lette at implementere og økonomisk overkommelig for kommunerne.

Henriette Andréa Nobili
Specialkonsulent

Materialer