Medlemsportræt: Offerrådgivningen

Offerrådgivningen i Danmark er et af DKR’s nyeste medlemmer, og deres fokus på ofrenes stilling tilføjer en vigtig vinkel til DKR’s arbejde.

Kvalitetssamtaler med en frivillig rådgiver er ofte vejen tilbage til en normal hverdag, når man har været udsat for en voldsom hændelse, og der er et stort forebyggende potentiale i at tage hånd om ofre, så de kan komme videre i deres liv og undgår at blive mere traumatiserede, fortæller formanden for Offerrådgivningen, Knut Gulbrandsen. 

– En af vores forsøgsaktiviteter er at ringe ofre op og tilbyde dem hjælp, og det er en ny måde at tænke hjælp på. Samfundet er traditionelt bygget op, så man selv skal være aktiv og opsøge hjælpen, men det kan være svært, når man er i en situation, hvor man føler sig meget sårbar. Det nye initiativ har vist gode resultater, og mange ofre tager imod støtten, når de får den tilbudt, siger Knut Gulbrandsen. 

Det er en mærkesag for os at give ofre for kriminalitet en stemme. Det er vigtigt, at der er nogle til at tale deres sag, fordi ofre er en sårbar gruppe, der ikke selv råber op.  
Knut Gulbrandsen, formand for Offerådgivningen i Danmark

Fælles om forebyggelsen

Rigtig mange henvendelser til Offerrådgivningen handler om vold, og sager om it-kriminalitet er også begyndt at dukke op. Det er to områder, som også er højt prioriteret i DKR’s arbejde. Desuden er spørgsmålet om robusthed noget, som begge organisationer ønsker at beskæftige sig mere med, og derfor giver det på flere måder mening at have Offerådgivningen med som repræsentant for ofrenes perspektiv.

– Vores fokus er på offeromsorg i forskellige betydninger. Samfundet skal have et godt tilbud til dem om støtte, og vi skal skabe en balance, så de ikke bliver glemt i sagens forløb, siger Knut Gulbrandsen. - Sagsbehandlingstider i retssystemet er lange, og her skal der være mere fokus på ofrene. Der et er vigtigt for dem at få afsluttet sagen hurtigt, så de kan komme videre.  

Bevågenheden skal skærpes

Knut Gulbrandsen mener, at der generelt er en god bevågenhed på ofrenes stilling, men han ser medlemskabet af DKR som en god mulighed for at fremme sagen endnu mere og udvikle det forebyggende element, så vi undgår, at flere bliver ofre. 

Han glæder sig til samarbejdet i rådet og mener, det styrker arbejdet, når flere går sammen: – Det trænger bedre igennem, når vi er flere om at sige de samme ting. Og jeg ser frem til at høre andre perspektiver og dele viden gennem samarbejdet med DKR’s mange organisationer.

Læs mere om Offerrådgivningens arbejde

Offerrådgivningen logo
Knut Gulbrandsen, Offerrådgivningen

Knut Gulbrandsen, formand for Offerrådgivningen i Danmark