Fremtidens kriminalitetsudfordringer skal løses i fællesskab

Vi lægger kursen for de næste tre år, hvor vi vil have fokus på at styrke medlemssamarbejdet, forbedre kommunikationen og udvikle vores brug af viden.

Sammen med jer er vi gang med at lægge kursen for vores prioriterede indsatser for de næste tre år. Det sker i en strategisk handleplan, som kommer i høring i medlemskredsen hen over sommeren, og allerede nu har der været en omfattende medlemsinddragelse. DKR’s udvalg og tre handleplanfølgegrupper har givet input til, hvordan vi kan styrke vores medlemssamarbejde, forbedre kommunikationen og udvikle vores brug af viden.

Klart signal fra medlemmerne: Praksis skal opprioriteres

Vi er alle enige om, at DKR’s viden og rådgivning skal mere ud i samfundet og gøre en forskel: Vi skal anvise flere handlemuligheder, og vi skal komme med gode eksempler på praksiserfaring. Viden om praksis skal opprioriteres. Det er dog afgørende, at uvildighed og sagkyndighed fortsat er omdrejningspunktet for DKR’s anbefalinger. Det har I sendt et klart signal om fra udvalgene og følgegrupperne – og det også den melding, jeg har hørt på medlemsmøder de seneste måneder.

Konferencer og debatarrangementer

Handleplanen lægger på flere punkter op til, at vi skal synliggøre vores viden i højere grad. For nylig holdt vi en digital konference om utryghedsskabende unge. Konferencen tiltrak både landspolitikere og politikere og eksperter rundt om i hele landet. Handleplanen lægger op til, at vi laver flere konferencer og debatarrangementer med ekstern deltagelse.

Målgruppeanalyse som fundament for handleplanen

Som fundament for handleplanen har vi også udarbejdet en ny analyse af, hvordan DKR’s hovedmålgrupper – borgere, beslutningstagere, professionelle aktører og journalister – opfatter os. Målgruppeanalysen giver et grundigt indblik i, hvordan vi når ud med vores viden og rådgivning. Rapporten, der sætter ord på resultater og forbedringspotentialer, er opløftende læsning:

DKR fremstår som en særdeles troværdig aktør, vi leverer relevant viden, og med en bred medlemsskare har vi en unik position. Det forpligter: Vi skal sammen skabe mærkbare forandringer, og det skal vores nye handleplan bidrage til.

DKR’s forretningsudvalg har på sit møde 15. juni givet grønt lys til, at den strategiske handleplan sendes i høring og til endelig godkendelse ved plenarmødet i november.

Jeg glæder mig til, at vi sammen sætter kursen – for fremtidens kriminalitetsudfordringer kan kun løses i fællesskab.

Erik Christensen, formand for DKR

Erik Christensen, formand for DKR