Medlemsportræt: High:Five

High:Five bygger bro mellem virksomheder og unge, der har brug for en ny chance i livet. Det handler om at få de unge ud i ordinære job, men det handler i lige så høj grad om at nedbryde fordomme både hos virksomhederne og de unge.

Direktør for High:Five, Ole Hessel, har helt fra organisationens start i 2006 arbejdet for at få unge, der er tidligere straffet, ud i regulært arbejde. Og selvom det er kernen i arbejdet, kan han ikke lade være med at undre sig over, at det stadig er en nødvendig opgave. 

- Når de unge fortæller om deres livsforløb, bliver man trist. Samfundet har værktøjerne til at hjælpe dem, så de ikke havner så langt ude på et skråplan, men det sker ikke. I stedet gør man som man plejer, og det virker jo ikke, siger Ole Hessel, der tidligere har været ansat som leder i politiet. 

High:Five hjælper både unge, der er i risiko for at begå kriminalitet, og unge, der har en plettet straffeattest eller er tidligere afsonere. - Vi udelukker ikke nogen, men vi ved, at jo mere alvorlig kriminalitet, de unge har begået, jo sværere kan det være at hjælpe. Omvendt kan vi sige, at jo hårdere livsforløb, jo nemmere er det at fastholde dem, når de først kommer ud i en virksomhed. De har prøvet det værste og vil gerne videre i livet. 

Ikke et socialt projekt

Kravet fra High:Five til virksomhederne er, at de vil ansætte unge i regulære jobs – praktikker duer ikke.

- Noget af det, der kan overbevise en virksomhed om, at tidligere afsonere kan blive nye loyale medarbejdere, er et besøg i et fængsel. Det kan nedbryde fordomme og bygge bro mellem de unge og virksomheden, siger Ole Hessel. 

For nogle år siden blev det muligt for virksomheder at uddanne unge inde i fængslet, mens de afsonede deres straf. Det startede med et stilladsfirma, som akut manglede ansatte. Selvom der var en vis skepsis for projektet i starten, viste forløbet, at de unge fik job efter afsoning. Forløbet er senere kopieret til andre fængsler, så der nu er adskillige forskellig AMU-forløb inden for mange brancher, bl.a. byggeri, tømrer, asfalt og kloak. I forløbet kan virksomhederne se de unges faglige og personlige kompetencer an, inden de ansætter dem, og forløbet har vist sig at skabe motivation hos begge parter. 

Den tidlige forebyggelse skal styrkes

Ole Hessel mener, at den tidlige forebyggelse er helt central, og at DKR kan være det samlende led i arbejdet. - Vi skal forhindre at udsatte unge bliver udsatte i første omgang. Med DKR’s medlemsbredde skal vi være mere toneangivende og komme med konkrete forslag til det politiske niveau.  

Som nyvalgt formand for Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget har Ole Hessel også en ambition for samarbejdet i rådet:

- Jeg kunne ønske, at vi arbejdede tættere sammen på tværs af udvalg. Vi skal lære hinanden at kende, så vi kan sætte initiativer i gang på tværs, siger han. I forhold til det store perspektiv mener han, at der er to veje at gå:

- Vi kan arbejde for, at unge ikke bliver kriminelle, eller vi kan forsøge at skærme os mod de kriminelle. Vi skal gøre mere af det første, slutter Ole Hessel.

Om High:Five

Etableret i 2006 af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar på opfordring af daværende politidirektør i København, Hanne Bech Hansen, og med støtte fra Beskæftigelsesministeriet.

Hjælper udsatte unge mellem 15-30 år til et job, så de kan blive selvforsørgende.

Har flere end 3.000 virksomheder som samarbejdspartnere.

Har kontakt til ca. 600 nye unge om året, hvor 400 matches til job eller uddannelse.

Efter et år er omkring 70 procent af de unge i positiv udvikling med fast job eller i uddannelse.  

Ufravigelige krav til de unge

  • De kan og vil arbejde
  • De har lagt kriminaliteten bag sig
  • De er stoffri
  • De har et sted at bo – en fast bopæl.
Ole Hessel, direktør i High:Five
Ole Hessel, direktør i High:Five

Vi kan arbejde for, at unge ikke bliver kriminelle, eller vi kan forsøge at skærme os mod de kriminelle. Vi skal gøre mere af det første. 
Ole Hessel