Formandens klumme

Af Erik Christensen, formand for DKR

- Vi udskyder fristen for projektideer

Nu er det længe siden, at vi har set hinanden. Jeg håber, I alle har det godt. Corona har jo vendt op og ned på alting – også i DKR. Derfor har Forretningsudvalget besluttet at udskyde fristen for projektideer fra DKR’s fire udvalg, da det ikke har været muligt for udvalgene at mødes fysisk og udvikle ideer til gode projekter.

Deadline bliver rykket til efteråret, hvor udvalgsformændene kan præsentere deres projektideer for FU. Herefter vil FU lægge budget for 2021 i december og udvælge hvilke projekter, der skal realiseres.

Prioritér og konkretisér

Vi ved af erfaring, at I har mange gode ideer, og det er virkelig dejligt. Vi er dog nødt til at bede jer om at prioritere 1-2 projekter eller aktiviteter fra hvert udvalg, som I beskriver grundigt, da det giver FU den bedste mulighed for at vurdere dem. I kan med fordel bruge DKR’s projektskabelon, der gør arbejdet nemmere. Sekretariatet hjælper også gerne med at udarbejde oplægget. Af hensyn til økonomistyringen er det nødvendigt, at aktiviteterne er så konkrete som muligt, så FU ved, hvor meget der skal budgetteres til projektet.

Overordnet er det vedtaget, at udvalgene skal foreslå aktiviteter, der bidrager til at indfri DKR’s mål om at mindske kriminaliteten samt øge trygheden og samfundets robusthed overfor kriminalitet.

Tidligere ideer

Projektideerne kan både være store og små og munde ud i fx konkrete produkter eller en workshop, som kan give viden til medlemmer og andre interessenter. Blot nogle få eksempler: By- og Boligudvalget har haft et gå-hjem-møde, der gav dem indsigt i den nye ghettolovgivning. Børn- og Ungeudvalget har bedt om at få en unge-repræsentant fra Danske Skoleelever med til deres møder.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedet har iværksat en kampagne til virksomheder om it-kriminalitet. Og Borgerudvalget er ved at få udarbejdet en pjece om retssikkerhed til børn og unge. De to sidstnævnte projekter forventes færdigt i løbet af i år.

Møde 21. oktober

I FU har vi aftalt, at vi hvert år holder et årligt møde mellem FU og udvalgsformændene. Som det ser ud nu, er mødet fastsat til den 21. oktober 2020 kl. 17.30-19.30, og her kan udvalgsformændene præsentere udvalgenes ideer.

Indtil da er det bare med at ideudvikle gode projekter. Jeg glæder mig meget til at høre, hvad I finder på. Rigtig god sommer!

Erik Christensen, formand for DKR

Erik Christensen, formand for DKR