Mit første år som formand

Som ny formand for DKR har 2020 både været fyldt med spændende udfordringer og præget af de mange benspænd, corona-situationen har skabt for os alle.

2020 har i sandhed været et specielt år. For mig personligt har det været mit første år som formand for DKR. Jeg vil gerne takke jer alle sammen for at tage godt imod mig. Jeg har, siden jeg tiltrådte som formand, haft fornøjelsen af at møde en masse medlemmer og deltage på en række udvalgsmøder. Det har været inspirerende at se, hvor engagerede I er, hvor mange områder, I arbejder med, og hvor stor en viden, vi samlet har, når det gælder om at forebygge kriminalitet.

Corona har påvirket DKR

Mit første år som formand for DKR har i høj grad stået i coronaens tegn. Vi har ikke kunnet holde så mange fysiske møder, som vi har ønsket, og det har begrænset aktiviteten i medlemsnetværket. Men jeg synes, vi har tacklet det godt, og vi har lært at mødes på nye måder.

Selvom corona bestemt er et onde, så har pandemien ført nogle positive ting med sig. Fx viste vores undersøgelse af kriminaliteten, som DKR har lavet sammen med Politiet og Syddansk Universitet, at antallet af indbrud og volden i nattelivet er faldet markant under corona-nedlukningen. Nu skal vi igennem vinteren med yderligere restriktioner. Jeg håber, at 2021 ser lysere ud. Der sker i hvert fald spændende ting i DKR i det kommende år.

50-års jubilæum

Først og fremmest er 2021 året, hvor DKR kan fejre 50-års jubilæum. DKR blev stiftet den 16. december 1971, og selve jubilæumsdagen skal markeres, men vi har planer om at fejre og synliggøre DKR hele året i medlemskredsen og ikke mindst udadtil.

I det ny år tager vi også for alvor fat på arbejdet med at lave en ny strategisk handleplan for 2022-2024. Der er tre spor: brugen af viden, kommunikation og medlemsarbejdet – og det vil I selvfølgelig blive inddraget i. Der bliver både en mundtlig drøftelse i DKR’s fire udvalg og en skriftlig høring i hele medlemskredsen. Jeg glæder mig til at se, hvad vi sammen finder frem til. Det er generelt en prioritet for mig, at jeres viden bliver sat mere i spil. Det vil jeg gøre en særlig indsats for i det nye år.

Til slut vil jeg gerne takke alle medlemmer for jeres gode indsats for DKR og den kriminalpræventive sag i 2020. Rigtig god jul og godt nytår til jer alle.

Erik Christensen, formand for DKR

Erik Christensen, formand for DKR