Fysisk omdannelse i udsatte boligområder

En undersøgelse om at styrke beboernes tryghed og forebygge kriminalitet.

Rapporten undersøger, om fysisk omdannelse i to udvalgte boligområder har medvirket til at nedbringe kriminalitet og/eller øge beboernes tryghed. Undersøgelsen tager afsæt i kriminalpræventive og tryghedsskabende anbefalinger, og viser bl.a., at omdannelse af udearealerne har gjort det mere attraktivt for beboerne at færdes og opholde sig udenfor, fordi de føler sig mere trygge end før omdannelsen.

Den fysiske omdannelse har skabt positive forandringer, som har givet områderne et bedre omdømme, hvilket i nogen grad har tiltrukket nye, ressourcestærke beboere. Fysisk omdannelse kan i sammenhæng med boligsociale indsatser gøre det mere attraktivt og trygt at bo i områderne.

  • ForfatterHelle Nørgaard og Signe Rudá/ BUILD
  • Årstal2021
  • Antal sider96
  • Publikationen er gratis