Byrum for alle

Udfordringer, konflikter og indsatser i byrum

Hvorfor opleves nogle byrum som trygge og andre som utrygge? Hvor kan folk lide at opholde sig? Hvilke dilemmaer støder man på i forsøget på at skabe ”byrum for alle”? Hæftet »Byrum for alle … « forsøger at besvare spørgsmålene, og giver samtidig anbefalinger til, hvilke forhold, man skal have for øje i udviklingen af byens rum.

  • ForfatterSBI
  • Årstal2007
  • Antal sider28
  • Publikationen er gratis
Download