Bo trygt Måling 2021

Danske husejeres holdninger og handlinger i forhold til indbrud. 

Målingen er primært baseret på data fra tre undersøgelser gennemført af Epinion for Bo trygt i årene 2018, 2020 og 2021.
Undersøgelsen i 2021 er gennemført blandt 2.573 danskere, som er repræsentative på tre karakteristika:

- Alder: 25+ år.
- Boligform: Stuehus til landbrugsejendom, parcelhus/villa, række-, kæde- og dobbelthus.
- Ejerforhold: Andel eller ejer. 

Foruden data fra Epinion, inddrages data fra TrygFondens Tryghedsmåling 2021. 

  • ForfatterEpinion for Bo Trygt
  • Årstal2021
  • Antal sider9
  • Publikationen er gratis