Befolkningsundersøgelse

Hvor mange har købt hælervarer og hvad er befolkningens holdning til hæleri?

Underesøgelse af, hvor stor en del af den danske befolkning, der har erfaring med hæleri, hvor alvorligt de finder det, samt deres holdninger til hæleri og villighed til at handle på måder, der nedbringer risikoen for hæleri.

  • ForfatterMegafon
  • Årstal2020
  • Antal sider54
  • Publikationen er gratis