Film og lydklip til undervisningsmateriale til forebyggelse af seksuelle overgreb

I undervisningsmaterialet indgår der forskellige øvelser, der bl.a. har fokus på normer, grænser og samtykke. På denne side finder du de film og lydklip, som der refereres til i øvelserne i de tre undervisningsmaterialer.

Undervisningsforløbet er udviklet som et samlet forløb, hvor man arbejder med hvert kapital i materialet i minimum halvanden time. Vi anbefaler dog, at der arbejdes med øvelserne i længere tid. Underviseren kan også vælge øvelser fra alle tre kapitler og anvende øvelserne separat. 

Læs mere om, hvordan du kan anvende materialet og i hvilke fag herunder ved at 'folde' teksten ud ved den relevante uddannelse.

Undervisningsmateriale til 9. klasse

Undervisningsmaterialet til 9.klasse er udviklet til at blive anvendt i fag som sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. 

Se filmene herunder ved at 'folde' boksen ud på pilen. 

Filmen 'Flirt, fest og alkohol' er til øvelsen "Hvad er god flirt?" side 18

Filmen 'Er der samtykke' er til øvelsen 'Er der samtykke?' på side 26

Filmen 'Afvisninger' er til øvelsen 'Hvad kan de gøre?' på side 37.

Film til øvelse på side xx

Hvad kan de gøre?

Filmen 'Mellem venner' er til øvelsen 'Dagen derpå' på side 42

Undervisningsmateriale til 10. klasse, erhvervsuddannelser (EUD/EUX) og Den Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Undervisningsmaterialet til 10. klasse kan anvendes i de obligatoriske fag som fx dansk. Det kan desuden anvendes i de valgfrie fag som fx samfundsfag, idræt og sundhed og sociale forhold. 

Undervisningsmaterialet til erhvervsuddannelser (EUD/EUX) kan anvendes i erhvervsfaget samfund og sundhed på GF1, hvor der er et fagligt mål om seksualitet og om at forstå personlige grænsesætning. Det kan også anvendes i fag som fx samfundsfag. 

Undervisningsmaterialet til Den forberedende Grunduddannelse (FGU) kan anvendes til at opfylde det retningsgivende mål om elevernes trivsel. Det kan også inddrages i fag som samfundsfag og faget identitet og medborgerskab. 

Se filmene og hør lydklippet herunder ved at 'folde' boksen ud på pilen. 

Filmen 'Flirt' til øvelsen 'Hvad er god flirt?' på side 17

Film 'Flirt, fest og alkohol' til øvelse 'Flirt, fest og alkohol' på side 19

Lydklip 'Slap nu af, jeg vil jo bare have et kys' til øvelsen 'Slap nu af, jeg vil jo bare have et kys' på side 34

Lydklippet kommer fra podcasten 'Grænseland – samtaler med mænd om sex' af Information.

Film 'Afvisninger' til øvelse 'Den omsorgsfulde afvisning' på side 37

Film 'Mellem venner' til øvelse 'Dagen derpå' på side 43

Undervisningsmateriale til gymnasier

Undervisningsmaterialet til STX, HHX, HTX og HF kan anvendes i fag om samfundsfag (C-, B- og A-niveau). Det kan med fordel også anvendes i fag som dansk, historie og psykologi eller i tværfaglige forløb. Seksualundervisning er obligatorisk på de gymnasiale uddannelser, hvorfor dette materiale er relevant som brug i den obligatoriske seksualundervisning.

Se filmene og hør lydklippet herunder ved at 'folde' boksen ud på pilen. 

Film 'Flirt, fest og alkohol' til øvelse 'Hvad er god flirt?' på side 13

Film 'Afvisninger' til øvelse 'Ja, nej eller måske' på side 26

Lydklip 'Slap nu af, jeg vil jo bare have et kys' til øvelsen 'Slap nu af, jeg vil jo bare have et kys' på side 27

Lydklippet kommer fra podcasten 'Grænseland – samtaler med mænd om sex' af Information.

Film 'Mellem venner' til øvelse 'Dagen derpå' på side 37

Status på den nye samtykkelov

Siden 2021 har samleje uden samtykke været en voldtægt, men hvad er samtykke, og hvad er danskernes syn på samtykke?

Læs mere om samtykkeloven herunder ved at 'folde' teksten ud ved hver overskrift.

Det er strafbart at have sex med en person, der ikke samtykker 

Fra 1. januar 2021 trådte den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse straffens loven paragraf 216 (også kaldet samtykkeloven) i kraft, som gør det strafbart at have sex med en person, der ikke samtykker. Før kunne man kun dømmes for voldtægt, hvis der var vold, trusler eller tvang involveret, eller hvis offeret havde været i en tilstand, som gjorde dem ude af stand til at modsætte sig handlingen. 

Hvad er samtykke? 

Samtykke er, når man udtrykker, at man er enig, giver tilladelse eller tilslutter sig noget. Man kan fx give samtykke ved at udtrykke et ja til en flirt eller til sex, og det kan se ud på flere måder. Det kan fx være med ord, lyde eller med kropssprog. 

 • Langt de fleste unge mener, at det er vigtigt altid at sikre samtykke til sex, men en del oplever udfordringer med at kommunikere om samtykke i praksis. 
  • En del unge mænd har svært ved at spørge til samtykke til sex med ord, mens en del af de unge kvinder har svært ved at udtrykke, om de samtykker.  
 • De fleste danskere udtrykker samtykke ved kropssprog og mimik snarere end ord, men en stor del har svært ved at afgøre, om der er samtykke til sex, hvis samtykket ikke udtrykkes med ord.  
 • En del unge oplever, at det kan være lettere at spørge til og udtrykke samtykke, når de er påvirket af alkohol, men en væsentlig andel af de unge oplever også, at det er svært at afgøre, om der er samtykke til sex, når der er alkohol involveret. 
 • En del unge undervurderer deres jævnaldrendes holdning til vigtigheden af samtykke til sex. 

Kilde:  Stereotype forestillinger om voldtægt og holdning til samtykke, Det Kriminalpræventive Råd 

 • Der er en overrepræsentation af unge i voldtægtsanmeldelserne 
 • Mange kvinder oplever, at deres gentagende forsøg på afvisning ikke respekteres 
 • Voldtægtssagerne viser behov for særlig opmærksomhed på følgende situationer 
  • Passivitet: Opgiven modstand eller passivitet forstås som tegn på samtykke 
  • Sovende eller bevidstløs tilstand: En del oplever at vågne ved, at nogen er påbegyndt samleje med dem, mens de sov 
  • Vedvarende opmærksomhed på samtykke og kommunikation: En del oplever, at der sker en ændring under et ellers gensidigt samtykkende samleje, hvor samlejet pludselig ændrer karakter uden kommunikation, fx fastholdelse, halsgreb eller skifte fra vaginalt til analt samleje.  

Kilde: Kronik ”Københavns Politi: Misforståede antagelser om samtykke går igen i voldtægtssager”. Politikken den 26. september 2023 

 

Flemming Wridt Jensen
Flemming Wridt Jensen
Videnskonsulent
Kriminalitet

Viden om seksuelle overgreb

Politiets side om voldtægt: www.anmeldvoldtaegt.dk 

Socialstyrelsens side om seksuelle overgreb: www.socialstyrelsen.dk/born/overgreb 

DKR’s side om fakta om voldtægt www.dkr.dk/vold-og-voldtaegt

DKR's side om voldtægt https://dkr.dk/vold-og-voldtaegt/voldtaegt

Lyt til podcast

Podcast om samtykke og voldtægtsmyter

Lyt til de to afsnit i Det Kriminalpræventive Råds podcastserie ’Forebyg Forbrydelsen!’, der handler om voldtægtsmyter og samtykke til sex.

Podcast om voldtægtsmyter på Spotify eller Apple Podcasts

Podcast om samtykke til sex på Spotify eller Apple Podcasts