Lovgivning

Psykisk vold er en særskilt strafbestemmelsen i lovgivningen. Det kan straffes med fængsel op til tre år.

§243 i straffeloven kriminaliserer psykisk vold i nære relationer. Bestemmelsen fungerer som den strafferetlige definition af, hvordan psykisk vold i nære relationer skal forstås: