Medlemmerne ønsker tillykke

DKR fylder 50 år i 2021, og en række medlemsorganisationer ønsker tillykke og fortæller, hvorfor de mener, der er brug for et nationalt kriminalpræventivt råd.

DKR har omkring 55 medlemsorganisationer, som tilsammen dækker et bredt udsnit af samfundet. Samarbejdet i rådet betyder, at vi både har viden og praksiserfaringer med kriminalitetsforebyggelse.