Nye film: Genoprettende praksis kan mindske konflikter i skolen

03-02-2023

Genoprettende praksis er en metode, der gennem dialog og opbygning af stærke relationer, kan forebygge og løse konflikter i skolen. Metoden kan også forebygge mobning, fravær og øget risikoadfærd, som i værste fald kan resultere i kriminalitet. Det Kriminalpræventive Råd har i samarbejde med Albertslund Kommune udviklet tre nye film, der introducerer skoleledere, lærere og pædagoger til, hvordan de kan arbejde mere struktureret med opbyggende og genoprettende redskaber på skole- og klubområdet.

Genoprettende tilgange kan bruges i skolen til at håndtere og forebygge konflikter mellem elever og mellem lærere og elever.  Når børn og unge oplever, at konflikter ikke håndteres på en konstruktiv måde, kan det føre til eksklusion, mistrivsel, øget risikoadfærd og i sidste ende kriminalitet. Forskning viser nemlig en sammenhæng mellem mistrivsel i skolen og risikoadfærd.  

Relationsdannende og Genoprettende Praksis er en metode til konstruktiv konflikthåndtering blandt børn og unge. Det særlige ved metoden er, at den tilbyder en række redskaber, der fokuserer på både trivselsopbyggende og konflikthåndterende processer. Metoden baserer sig på 100 % frivillig deltagelse og fortrolighed, og går ud på, at en mægler hjælper parterne i en konflikt til at finde en fælles løsning, som de kan være tilfredse med. Målet er, at parterne selv tager ejerskab til deres konflikt, danner en fælles mening om konflikten, genopretter relationen og indgår holdbare løsninger. 

Genoprettende praksis kan bruges til at forebygge og håndtere konflikter i skolen. Tilgangen udspringer af  ’genoprettende retfærdighed’, som vi kender fra retssystemet. Her samler man de konfliktende parter i en dialog for at reparere – eller genoprette – relationen. Den genoprettende måde at gå til konflikter på, viser sig også lovende på skoleområdet. Særligt når der samtidig fokuseres på at opbygge stærke relationer, før konflikten opstår, siger Sarah Løvschall Jørgensen, der er projektmedarbejder i Det Kriminalpræventive Råd. 

Det Kriminalpræventive Råd har i samarbejde med Albertslund Kommune udviklet tre nye film om Relationsdannende og Genoprettende Praksis. Filmene er målrettet skoleledere, lærere, pædagoger på skole-og fritidsområdet samt kommunale ressourcepersoner (fx SSP-konsulenter) og introducerer til, hvordan man kan arbejde mere struktureret med opbyggende og genoprettende redskaber i hverdagen. 

- Albertslund Kommune har siden 2017 arbejdet med at implementere genoprettende praksis på kommunens skoler. De foreløbige resultater viser, at de skoler som har arbejdet mest effektivt med metoden, oplever en øget trivsel blandt eleverne. Vi ønsker med de tre nye film at udbrede kendskabet til brugen af genoprettende tilgange på skoleniveau og inspirere andre til at arbejde mere systematisk med trivselsopbyggende redskaber og måden konflikter håndteres på i det daglige, siger Sarah Løvschall Jørgensen. 

Vil du vide mere? Så kan du læse mere om metoden og se de tre nye film her.

Anne-Sofie Thiel
Anne-Sofie Thiel
Pressemedarbejder