Langt færre danskere skal opleve indbrud

08-10-2021

Hver dag bliver næsten 50 danske hjem udsat for indbrud, og der er brug for en samlet national indsats, hvis vi for alvor skal knække indbrudskurven. Det viser en ny måling fra Bo trygt. Den offentliggøres i dag, fredag, på en konference, hvor bl.a. ministre, Rigspolitiet, kommuner, eksperter, producenter og mange flere drøfter, hvordan vi får mindsket antallet af indbrud og den medfølgende utryghed.

Antallet af indbrud i private hjem falder i Danmark. Næsten 18.000 indbrud i 2020 er dog stadig alt for mange, og det medfører en unødvendig høj utryghed hos danskerne. Selvom vi i corona-året 2020 var nede på det laveste antal indbrud siden 1970’erne, er det fortsat langt over niveauet i vores nabolande Tyskland og Sverige. 

Derfor er der brug for en samlet national indsats for at bekæmpe indbrud, og fredag den 8. oktober samler Bo trygt eksperter, politikere, myndigheder og andre nøgleaktører til en heldagskonference om indbrud og tryghed. Bo trygt er en indsats skabt af TrygFonden og den filantropiske forening Realdania i samarbejde med Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd. 

- Ét indbrud er ét for meget og koster langt mere end de forsvundne værdigenstande. Det er stærkt ubehageligt, at indbrudstyve gennemroder ens private ejendele. Det skaber utryghed – ikke kun hos dem, der bliver udsat for indbruddet, men også blandt naboer og andre i kvarteret, siger Britt Wendelboe, programchef i Bo trygt, og fortsætter: 

- Der sker i øjeblikket næsten 50 indbrud i danske hjem hver dag. Det skal vi have lavet om på, og vi er nødt til at angribe problemstillingen fra flere sider. For ingen kan løse indbrudsudfordringen alene. Derfor har vi samlet alle relevante parter, hvor vi gennem en hel dag vil diskutere mulige midler og værktøjer til, hvad vi kan gøre. Under den første corona-nedlukning faldt indbrudstallet med 36 pct., og tiden lærte os, at vi godt kan ændre adfærdsmønstre og dermed mindske antallet af indbrud. Selvom mange er vendt tilbage til en mere almindelig arbejdsdag, er der også mange, der arbejder mere hjemme end tidligere. Og vi ved fra tiden med nedlukninger, at netop hjemmearbejde rummer et vigtigt potentiale for at forebygge indbrud. 

Vi ved, hvad der virker – og alle skal gøre noget

I Danmark har vi i dag et unødvendigt stort problem med indbrud, og problemet afføder en unødvendig høj utryghed. Den gode nyhed er, at vi kan gøre noget ved det. Det kræver en 360 graders indsats, hvor alle bidrager: 

- Vores afdækning viser, at indbrudstallet i Danmark kan reduceres betragteligt, hvis vi gør det til en fælles samfundsudfordring. Ingen kan løse indbrudsproblemet alene, hverken politiet eller den enkelte borger. Vi skal alle – nationalt, lokalt og helt ned til den enkelte husejer – gøre mere for at forebygge indbrud. Første skridt er at sætte en stopper for, at indbrudstyvene kan afsætte stjålne varer. Man kan populært sige, at uden en hæler er der ingen stjæler. Hvis vi eksempelvis undgår at købe stjålne varer på nettet, kan vi alle bidrage til at reducere antallet af indbrud, siger Britt Wendelboe. 

- Vi skal også skabe nogle boligkvarterer, hvor vi kommer hinanden ved og hjælper hinanden, så der altid er opmærksomme øjne i kvarteret. Og så gælder det om at gøre vores boliger utiltalende for indbrudstyve, fx ved at undgå gemmesteder tæt ved huset eller have værktøj og haveredskaber liggende fremme. Og selve boligen kan vi indbrudssikre langt mere ved at udskifte eller forbedre døre, vinduer og låse, supplerer Laura Bjerre Munch, projektchef i Realdania. 

- Et godt samspil mellem borgere og politi er ligeledes vigtigt, så politiet får observationer, de kan arbejde med. Flere kommuner er også begyndt med konkrete tiltag i forhold til indbrudsforebyggelse – bl.a. involverer nogle kommuner deres gartnere og ansatte fra Vej og Park og ældreplejen i at kigge efter usædvanlige hændelser eller skikkelser, når de kommer rundt i kommunens kvarterer. Der er mange greb, vi kan skrue på, og det er derfor, vi nu samler alle parter i en fælles indsats. Byder vi alle sammen ind, så ved vi, at vi kan komme indbruddene til livs. Det skal vi. For der er for mange, der går rundt i Danmark og er utrygge for indbrud, slutter Britt Wendelboe. 

Konferencen, der samler flere end 200 aktører inden for indbrud og tryghed i Danmark, finder sted i DGI Byen i København. Programmet kan ses her: National konference om indbrud og tryghed

Udvalgte resultater fra Bo trygt Måling 2021

Gode naboer og vaner er vigtige i forhold til at undgå indbrud…

 • 65 pct. af de danske husejere laver aftaler med naboen om at holde øje med hinandens boliger, og knap en tredjedel er en del af en nabohjælpsordning
 • 54 pct. lader lys stå tændt, når de er ude, og 46 pct. har installeret udendørs sensorstyret lys 

…men de danske huse kan blive bedre sikret mod indbrud

 • 4 ud af 10 danske huse har hverken nye vinduer eller sikringsbeslag
 • 2 ud af 3 huse har en dør, som tyven kan flygte ud af uden brug af nøgle 

Husejerne overvurderer, hvor sikret deres hjem er, og tror ikke, der er mere at gøre

 • Kun hver femte (20 pct.) husejer ønsker at sikre sit hus bedre mod indbrud. Det er færre end i 2020, hvor det gjaldt hver fjerde (25 pct.), og endnu færre end i 2018, hvor det gjaldt 27 pct. af husejerne
 • 50 pct. angiver, at de ikke har indbrudssikret deres bolig mere, fordi de mener, den allerede er tilstrækkeligt sikret
 • 20 pct. mener, det er for dyrt at etablere sikring mod indbrud
 • 59 pct. mener ikke eller kun i nogen grad, at de selv kan mindske risikoen for indbrud i boligen
 • Blandt de 25-39-årige er flere motiverede for at sikre deres bolig end blandt de +60-årige 

Husejerne oplever indbrud som et problem, de ikke får hjælp til…

 • 69 pct. af danskerne forventer ikke at få den fornødne hjælp fra politiet, hvis de får indbrud
 • 6 ud af 10 danskere mener, at politiet prioriterer indbrud for lavt

… og over halvdelen af danskerne er bekymrede for indbrud

 • 7,6 pct. er for tiden meget utrygge
 • 14,7 pct. er noget utrygge
 • 38,3 pct. er kun lidt utrygge
 • 36,2 pct. er slet ikke utrygge. 

Læs den nye rapport om de danske husejeres holdninger og handlinger i forhold til indbrud

Anne-Sofie Thiel
Anne-Sofie Thiel
Pressemedarbejder

Materialer