Gør borgerne trygge: Forebyg bandekriminalitet

16-03-2021

- Rockere og bander står bag alvorlig, organiseret kriminalitet, og de skaber utryghed flere steder i landet, ikke mindst i de udsatte boligområder. Udviklingen kalder på handling: Jeg mener, politikerne bør sætte ind langt tidligere.

Af Erik Christensen, formand for Det Kriminalpræventive Råd

De senere år har der været et stigende fokus på at skabe tryghed. Skiftende regeringer har indført bandepakker og hårdere straffe. Jeg mener bestemt også, at vi bør straffe kriminalitet og øge danskernes tryghed. Men bandekriminalitet bekæmpes mest effektivt, når straf og forebyggelse går hånd i hånd. Vi skal sikre, at børn og unge ikke havner i bandernes kløer – vi skal bryde fødekæden. Den pointe er aktuel, for en ny undersøgelse fra Det Kriminalpræventive Råd afdækker bandeproblemet og behovet for forebyggelse.

Undersøgelsen viser, at banderne skaber massiv utryghed lokalt. Ikke kun i de udsatte boligområder, men flere steder i landet. Utrygheden påvirker i høj grad folks hverdag. 42 procent af alle dem, der oplever rocker- og bandeaktivitet i deres nærområde, ændrer adfærd. De undgår fx bestemte stier, veje og parker af frygt for bander. Det er helt uacceptabelt.  

Nogle vil sikkert kræve, at der skal sættes ind med skrappere midler. Det forstår jeg godt. Men hvis man for alvor vil øge trygheden og bekæmpe rocker- og bandekriminalitet, skal vi sætte tidligt ind, viser forskning på området.   

Vi ved, at bande-og rockermedlemmer har haft en dårlig skolegang. Derfor er vi nødt til at sikre, at færre børn og unge bliver tabt på gulvet i folkeskolen. Det er vigtigt, at alle har succes i skolen og får en god uddannelse, som sikrer at man kan få succes på legal vis. Skolen er også et oplagt sted at få et godt fællesskab, så man ikke har brug for at søge alternative, kriminelle fællesskaber. Samtidig bør flere få en mentor, da det har vist rigtig gode resultater. Unge på kanten af samfundet har brug for stabile relationer til pålidelige voksne, så de ikke havner i kriminalitet. 

Samtidig bør vi sætte ind for at øge trygheden i de udsatte boligområder. En ny undersøgelse har vist, at det øger trygheden at renovere facader, sætte mere lys på stisystemer, og beskære tæt beplantning. Det er sket i boligområderne Rosenhøj i Viby Syd ved Aarhus og Egedalsvænge i Kokkedal, og det har skabt mere trygge beboere. 

Vi skal satse mere på forebyggelse, så almindelige borgere ikke behøver at undgå bestemte stier, veje og parker af frygt for banderne. Vi skal satse på forebyggelse, fordi det har dokumenteret størst effekt.

Debatindlægget har været bragt i Berlingske den 15. marts 2021.

Erik Christensen, formand for DKR

Erik Christensen, formand for DKR

42 procent af alle dem, der oplever rocker- og bandeaktivitet i deres nærområde, ændrer adfærd.
Erik Christensen

Materialer