Mere tryghed i udsatte boligområder

21-01-2021

En ny undersøgelse viser, at det kan være effektfuldt at lave fysiske forandringer i udsatte boligområder. Tryggere beboere og bedre omdømme er nogle af de positive resultater, som kan ses efter at to udsatte boligområder i Aarhus og Nordsjælland er blevet fornyet og omdannet.

Renoverede facader, mere lys på stisystemer, beskæring af tæt beplantning samt nye vinduer og altaner i boligblokke med lukkede gavle. Det er blot nogle af de forandringer, der er sket i boligområderne Rosenhøj i Viby Syd ved Aarhus og Egedalsvænge i Kokkedal. Og det har skabt mere trygge beboere. 

Det viser en ny undersøgelse, der er foretaget af forskere på BUILD, Institut for Byggeri, By og Miljø,Aalborg Universitet. Resultaterne af undersøgelsen, der er støttet af Det Kriminalpræventive Råd, er samlet i rapporten 'Fysisk omdannelse i udsatte boligområder – en undersøgelse om at styrke beboernes tryghed og forebygge kriminalitet'

Mere tryghed og bedre omdømme

Rapporten tager afsæt i kriminalpræventive og tryghedsskabende anbefalinger og bygger på observationer og interviews med beboere og andre nøglepersoner i de to områder. Undersøgelsen viser, at størstedelen af beboerne oplever, at det er blevet mere attraktivt og trygt at bo i begge områder. 

Samtidig viser undersøgelsen, at hærværk er reduceret overalt, og at beboerne passer på de renoverede facader og de nyindrettede udearealer. At stedet er pænt og velholdt inspirerer således beboerne til at hjælpe med at værne om det. Desuden er trygheden steget på de stisystemer, hvor der er sat mere lys op, og der hvor beplantningen er blevet beskåret for at skabe bedre udsyn og overblik

- Overordnet er boligområderne blevet langt mere attraktive, og nye beboergrupper er kommet til, så rapporten peger på, at man kan komme et godt stykke vej uden at rive hele områder ned og tvangsflytte beboere, siger seniorforskerHelle Nørgaard, BUILD, Aalborg Universitet. 

Isolerede områder 

Det er en udfordring på landsplan, at mange udsatte boligområder ligger isoleret. Derfor planlægger man flere steder at placere nye funktioner og institutioner for at integrere boligområderne med den omkringliggende by i håbet om, at det vil trække flere mennesker til. 

- Undersøgelsen af Rosenhøj og Egedalsvænge viser, at man bør være opmærksom på, hvor disse funktioner og institutioner placeres, for hvis man koncentrerer det hele i enkelte områder, kan det efterlade andre områder øde og forladte og dermed øge risikoen for kriminalitet og utryghedsskabende adfærd, siger Helle Nørgaard. 

Projektet er gennemført med støtte fra Det Kriminalpræventive Råd. Om undersøgelsens resultat siger specialkonsulent og ekspert i udsatte boligområder Hans Peter de Place fra Det Kriminalpræventive Råd: 

- Undersøgelsen bekræfter os i, at når almindelige mennesker færdes i et boligområde, vil der være en naturlig overvågning, som er et vigtigt redskab til at skabe mere tryghed. Vi kan også se, at åbne og indbydende udearealer med god belysning giver beboerne større tryghed – det er vigtige pointer, der forhåbentlig kan give inspiration til andre udsatte boligområder rundt om i landet. 

Rosenhøj

Nyindrettede udendørsarealer og ’flere øjne’ på gaden kan mindske kriminaliteten i udsatte boligområder. Her fra renoverede blokke i Rosenhøj i Viby Syd.
Foto: Signe Rudå, BUILD.

Fakta

Helle Nørgaard, Aalborg Universitet/BUILD, 2021: Fysisk omdannelse i udsatte boligområder – en undersøgelse om at styrke beboernes tryghed og forebygge kriminalitet 

Undersøgelsen er gennemført fra efteråret 2019 til foråret 2020 

Det Kriminalpræventive Råd har finansieret undersøgelsen.

Anne-Sofie Thiel
Anne-Sofie Thiel
Pressemedarbejder

Materialer

Egedalsvænge
Egedalsvænge i Kokkedal: Karnapper, altaner og vinduer med forskellige former har gjort facaden mere levende og indbydende. Det betyder også, at der er ’flere øjne’ på udearealerne. 
Foto: BUILD