Europæisk pris 2018

12-07-2018

Vi søger projekter til den europæiske konkurrence ECPA. I år er temaet Community Policing, og fristen for at indstille projekter er den 17. august 2018.

Igen i år uddeler EU’s kriminalpræventive netværk, EUCPN, en pris til det bedste kriminalpræventive projekt i Europa, The European Crime Prevention Award. Temaet for 2018 er Community Policing.

Community Policing

Community Policing er en vigtig metode i arbejdet med at fremme sikkerhed og tryghed. Community Policing betegner politiarbejde, hvor politiet systematisk involverer lokalsamfundet i politiets arbejde – både i forhold til at definere, prioritere og adressere de lokale kriminalitetsproblemer. Det bedste projekt inden for Community Policing modtager prisen.  

Formålet med prisen er at belønne initiativer, der i en evaluering eller erfaringsopsamling har vist en positiv effekt. Både myndigheder, virksomheder og andre organisationer kan deltage.

Hvis du arbejder med eller kender til et projekt, der fremmer et trygt samfund og forebygger kriminalitet gennem Community Policing, så kan du være med til at sprede den gode praksis i Europa.

Hvem kan deltage?

DKR opfordrer både store og små og lokale projekter til at indsende en ansøgning på ansøgningsskemaet. Alle projekter inden for temaet kan komme i betragtning. Det vindende ECPA projekt vil modtage en pris på 10.000 euro, eller ca. 75.000 kr.   

Prisoverrækkelsen

Prisoverrækkelsen foregår ved en konference i Østrig den 4.- 6. december 2018, hvor projektejerne præsenterer deres projekter. Danmark kan indstille et projekt til prisen. DKR beslutter, hvem der skal indstilles fra Danmark.

Ansøgningsskema til ECPA

Hvert projekt, der indstilles til ECPA, skal udfylde et ansøgningsskema. Materialet sendes til DKR hurtigst muligt og senest den 17. august 2018, på e-mail dkr@dkr.dk

Ansøgningen skal være på engelsk, og DKR kan evt. hjælpe med oversættelsen. Bemærk at den endelige ansøgning på engelsk skal være modtaget af DKR senest den 17. august.

Kontakt Flemming Wridt Jensen i perioden mandag d. 23. juli til og med fredag d. 17. august 2018, hvis du har spørgsmål om prisen.

Materialer

Flemming Wridt Jensen
Flemming Wridt Jensen
Videnskonsulent