DKR og EUCPN

EUCPN er et kriminalpræventivt netværk i EU.

Netværket arbejder for at skabe forbindelse mellem aktører på det lokale, nationale og europæiske niveau, og netværket deler viden om forskning og praksis på området.

Netværket blev oprettet i 2001.

Netværket samler aktører om emner, som medlemslandene har udpeget som væsentlige, opbygger forskningsbaseret viden og formidler denne viden. Netværket udvikler desuden kampagner.

EUCPN’s hjemmeside kan man bl.a. finde

  • Systematic Reviews – effekten af kriminalitetsforebyggende indsatser
  • Beskrivelse af EU finansierede forebyggelsesprojekter
  • Toolboxes - kriminalpræventive værktøjskasser til lokale praktikere. 

ECPA

En gang om året uddeles prisen European Crime Prevention Award, ECPA, til det bedste kriminalpræventive projekt i Europa inden for et tema, som årets formandsskab har valgt.

Kontakt

DKR’s sekretariatschef er national repræsentant for Danmark i netværket.

Anna Karina Nickelsen
Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef