Ungdommen i dag

25-11-2016

Hvordan har unge det i dag? Det belyser en rapport baseret på besvarelser fra knap 50.000 unge.

En række kommuner og centrale vidensinstitutioner er gået sammen i et nyt partnerskab med det formål med jævne mellemrum at gennemføre en tværgående undersøgelse, som kan imødekomme de lokale behov for viden, samtidig med at det kan bruges regionalt og nationalt.

Det er et håb, at partnerskabet også kan bidrage til at reducere antallet af forskellige undersøgelser om unge i Danmark.

Ungeprofilundersøgelsen er gennemført for første gang i november 2015. Det skete i form af en pilotundersøgelse, hvor mere end 48.000 unge fra 38 kommuner deltog.

Fem temaer i rapporten

Denne pilotrapport indeholder enkle analyser inden for fem udvalgte temaer fra pilotundersøgelsen. Eksperter inden for de udvalgte temaer har kommenteret disse analyser.

Det Kriminalpræventive Råd er en del af partnerskabet og har bidraget til at financiere pilotfasen og pilotrapporten.

Materialer