Ungeprofilundersøgelsen 2015

Om danske unges sundhed og trivsel, sociale kapital, brug af rusmidler samt kriminalitet og risikoadfærd. Hvordan har unge det i dagens samfund? Det er et vigtigt spørgsmål, ikke blot nationalt, men også lokalt. Denne pilotrapport indeholder enkle analyser af fordelinger inden for fem udvalgte temaer fra pilotundersøgelsen. Eksperter inden for de udvalgte temaer har kommenteret disse analyser og skrevet de pågældende afsnit i rapporten.

  • ForfatterPartnerskabet bag Ungeprofilundersøgelsen
  • Årstal2016
  • Antal sider74
  • Publikationen er gratis