DKR peger på løsninger for Kriminalforsorgen

Folketingets partier forhandler i øjeblikket en ny flerårsaftale for Kriminalforsorgen. Det Kriminalpræventive Råd peger på, at virksomheder og civilsamfundet bør spille en langt større rolle i det resocialiserende arbejde i Kriminalforsorgen.

Kriminalforsorgen er under pres. Vi har i flere år oplevet en situation med flere indsatte og en stor mangel på fængselsbetjente.

DKR håber, at flerårsaftalen løser den helt store udfordring, vi har som samfund. Nemlig at to tredjedele af de indsatte hurtigt efter løsladelsen er tilbage i fængslet igen på grund af ny kriminalitet. Den udvikling skal vi have vendt. Skal vi lykkes med det, er vejen mere og bedre resocialiserende arbejde i fængslerne. Så vejen frem er at give de indsatte bedre muligheder for jobs og uddannelse.

Vores indspark i debatten sker efter en værdifuld medlemsinddragelse. Vi havde et rigtig godt temamøde om emnet i marts. Vi fik her mange gode inputs fra jer, der deltog. Det vil jeg gerne takke for.

Efterfølgende fik vi udarbejdet et solidt positionspapir. Det er det positionspapir, der danner baggrund for vores indspark i den offentlige debat om emnet, og i øvrigt også i mine møder med retsordførerne. Vi har også viderebragt de gode ideer til justitsminister Nick Hækkerup i mødet med ham i september. 

Læs også debatindlægget i Politiken og indlægget i Altinget.

Erik Christensen, formand for DKR