Medlemsportræt: BL - Danmarks Almene Boliger

BL arbejder for trygge boligområder og gode menneskeliv. Det sker blandt andet gennem kriminalitetsforebyggelse i byplanlægningen, og her er samarbejdet med DKR altafgørende.  

Som branche- og interesseorganisation for almene boliger bidrager BL til at skabe velfungerende boligområder for beboere i hele landet. Med både fysiske og sociale tiltag skaber BLs medlemmer tryghed og indarbejder kriminalitetsforebyggelse i drift og udvikling af boligområderne. Indretning af boligområder med blandt andet øjne på gaden, godt naboskab og gadelamper kan bidrage til mindre kriminalitet og øget tryghed. 

Sammen med det offentlige og en lang række aktører bidrager BL til at skabe velfungerende boligområder i sammenhæng med den omkringliggende by. Det fortæller Louise Buch Viftrup, der er leder af boligsocialnet under BL og formand for by- og boligudvalget i DKR. I samarbejdet med byggebranchen, sikkerhedsbranchen, politiet og andre relevante myndigheder er det vigtigt at have DKR med ved bordet, når der bliver diskuteret byplanlægning, sociale indsatser og renoveringer, fortæller hun:   

- Der er rigtig mange dagsordener, der skal mødes, når man skal udvikle gode, trygge boligområder. Vi skal alle have en fælles forståelse af vigtigheden af kriminalitetsforebyggelse. Vi vil gerne vide, hvilke greb, vi kan bruge, når vi sammen skaber boligområder, der skal rumme alle beboere og danne bæredygtige fællesskaber. Her kan DKR samle os som en uvildig videns-aktør og sætte fokus på forebyggelsens nødvendighed. 

Forebyggelse er den bedste forretning

Noget af det, der fylder på BL’s dagsorden for tiden, er udsatte boligområder. Parallelsamfundslovgivningen, der er rettet mod almene boligområder, skal implementeres på en hensigtsmæssig måde for hele samfundet og de almene beboere. Det gælder eksempelvis også i forhold til at mindske kriminalitet i områderne. Her er der gang i gode samspil mellem de forskellige aktører om fælles planer. For at finde de bedste løsninger er det godt at trække på en fælles viden. Her kommer samarbejdet mellem BL og DKR virkelig til udtryk, mener Louise Buch Viftrup: 

- Vi har en fælles interesse i, at de kriminalitetsforebyggende indsatser lykkes, og vi har brug for at trække på hinandens kompetencer. DKR indsamler viden, og vi har erfaring med praksis. Vekselvirkningen mellem de to ting er vigtig. Derfor er DKR’s nye strategi med fokus på samspil mellem praksis og evidens også rigtig god set med BL’s øjne.

Selvom Louise Buch Viftrup synes, DKR’s medlemmer er blevet bedre til at bruge hinanden på tværs, er det noget, man løbende skal øve sig i:

- Fokus på forebyggelse bliver ved med at være noget, der skal kæmpes for. Det er noget, man nemt kan sløjfe, hvis budgetterne er stramme eller når beslutninger skal gå stærkt. Men gennem forebyggelse sparer man penge på sigt, og samtidig sikrer man rammen om gode menneskeliv. Derfor er det vigtigt at blive ved med at råbe op om.  

Louise Buch Viftrup
Louise Buch Viftrup. Leder af boligsocialnet, BL, og formand for by- og boligudvalget i DKR