En dag med fest og faglige indlæg

Hele rådet var samlet, da der var møde i plenarforsamlingen, temamøde og jubilæumsreception den 18. november. Og så blev Den Kriminalpræventive Pris overrakt.

Dagens hovedtaler var professor og cyberpsykolog Mary Aiken. Hun gav deltagerne indsigt i, hvordan adfærd og teknologi møder hinanden, og hvordan teknologien påvirker vores adfærd.  Internettet har enorm indflydelse på vores liv, og vores moralske kompas er blevet forstyrret. Empatien for andre er faldet og narcissismen steget. Det er blevet lettere at begå kriminalitet på nettet, og derfor er risikoen for, at det sker, blevet større. Der er dog gode tegn på, at Tech-sikkerhedssektoren udvikler sig hurtigt i disse år.

Mary Aiken
Professor og cyberpsykolog Mary Aiken, University og East London/University College Dublin

Kriminalitetsudviklingen

Kontorchef Anne-Julie Boesen Pedersen, Justitsministeriets forskningskontor, gav et hurtigt overblik over kriminalitetsudviklingen gennem 50 år. Antallet af anmeldte straffelovsovertrædelser toppede i 90'erne, men har i en årrække været faldende, så de i dag er på niveau med midten af 70'erne. Dog går udviklingen den forkerte vej, når vi ser på antallet af voldtægter. Her er der noteret en markant stigning fra 2015. It-kriminalitet er også i stigning på grund af den teknologiske udvikling. 

Anne-Julie Boesen Pedersen, Justitsministeriets forskningskontor
Anne-Julie Boesen Pedersen, Justitsministeriets forskningskontor
Rikke Lynge Storgaard
Rikke Lynge Storgaard, Oxford Research

Hvor robuste er vi som samfund?

Rikke Lynge Storgaard, Oxford Research, talte om samfundets robusthed i forhold til kriminalitet. Et robust samfund bygger på tillid og tryghed og evnen til at kunne modstå og overkomme kriminalitet. I Danmark har vi generelt stor tillid til hinanden, myndighederne og retssystemet. Og vi er generelt trygge ved at bevæge os rundt i vores lokalområde, når det er mørkt. Vi kan dog gøre mere for at opbygge de unges tillid til politikere og myndigheder, som ikke er så høj. Og udsatte borgere mangler netværk og fællesskaber, hvilket giver mindre robusthed.

Digitale krænkelser blandt unge

Et nyt fokusområde for DKR er forebyggelse af digitale krænkelser blandt unge. Forebyggelseskonsulent Ninna Lagoni fortalte om, at man kan sætte ind på flere områder. DKR kigger bl.a. på længerevarende skoleindsatser, forældreinvolvering, og bystanders (vidner til kriminaliteten) som en del af forebyggelsen. Og så er det utrolig vigtigt at inddrage de unge, både i dialogen og når budskaberne skal udbredes. DKR har på initiativ fra Udvalget for Børn og Unge og i samarbejde med ungerepræsentanter produceret en film, som viser det dilemma, særligt unge drenge kan stå i, når der deles krænkende film og fotos. 

Ninna Lagoni
Ninna Lagoni, forebyggelseskonsulent i DKR
Anna Karina Nickelsen, sekretariatschef i DKR
Anna Karina Nickelsen, sekretariatschef i DKR

Fem vigtige indsatsområder

DKR's sekretariatschef, Anna Karina Nickelsen, gav et tilbageblik på rådets indsatser igennem 50 år. Hun fremhævede bl.a. SSP-samarbejdet som en helt central indsats i DKR's historie. Også Nabohjælp har haft betydning, og indsatsen fik et boost, da TrygFonden i 2011 gik ind i samarbejdet. Teknisk sikring blev nævnt som et væsentligt område, hvor bl.a. en Startspærrekampagne var med til at skabe et fald i biltyverier i 80'erne. Og så er der Ringstedprojektet og det efterfølgende undervisningsmateriale, som har medvirket til at 95 % af SSP-konsulenterne i dag bruger social pejling som metode. Som det allermest aktuelle efterlyste Anna Karina en national strategi mod voldtægt. - Det mangler i katastrofal grad, og den sag holder vi fast i, sagde hun. 

Stort tak fra formanden

DKR's formand, Erik Christensen, sluttede dagen med at fremhæve de vigtige beslutninger, der blev truffet ved dagens indledende plenarforsamlingsmøde, hvor den strategiske handleplan for de næste tre år bl.a. blev vedtaget. Og så lød der en kæmpe tak til medlemskredsen, som hver dag er med til at styrke det kriminalitetsforebyggende arbejde. 

 

Erik Christensen

Jubilæumsfilm

Se de otte små film, hvor medlemmerne ønsker tillykke og fortæller, hvad de synes er vigtigt ved DKR's arbejde.