Plenarforsamlingsmøde

Den 10. november var DKR’s medlemmer samlet til den årlige generalforsamling. På mødet gav medlemmerne input til rådets nye strategiske handlingsplan for 2022-2024.

Plenarforsamlingsmødet startede med formandens beretning. Han lagde særlig vægt på, at DKR har en vigtig opgave i at få forebyggelse højere op på den politiske dagsorden og at samle rådets kræfter, så vi kan øge vores gennemslagskraft og muligheden for at skabe forandring. 

Formanden nævnte en række emner, som har optaget DKR i løbet af året. Arbejdet i de fire udvalg har bl.a. handlet om: 

  • IT-sikkerhed i små virksomheder. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget er initiativtager til projektet, og flere medlemmerne har bidraget til indsatsen: Ingeniørforeningen i Danmark (IDA), TEKNIQ Arbejdsgiverne, Forsikring & Pension, Låsesmede Foreningen, Rigspolitiet, Coop og Dansk Industri. 
  • Udvalget for Børn og Unge har fokus på børn og unges sikkerhed på nettet og vil igangsætte en ungedialog for at DKR kan få mere viden om de unges adfærd på nettet. 
  • By og Boligudvalget har netop igangsat projektet ”Byrum for alle”, som handler om tryghed i byen. Projektet er blevet aktualiseret af debatten om utryghedsskabende unge i det offentlige rum, som også er emnet på DKR’s temamøde senere på dagen. 
  • Borgerudvalget fokuserer på oplysning og hvordan DKR kan ramme borgeren som slutbruger. Udvalget har senest lavet en folder målrettet kriminelle unge, som skal hjælpe dem med at forstå retssystemet og dets mekanismer. 

Erik Christensen fremhævede desuden disse indsatser fra 2020: 

Valg til Forretningsudvalget

Benny Husted, formand for SSP-Samrådet, var på valg til DKR’s Forretningsudvalg. Benny blev genvalgt med stor tilslutning. 

Strategisk handlingsplan 2022-2024

DKR har en overordnede strategi, som løber fra 2018-2028. Med afsæt i den overordnede strategi udarbejdes der treårige handleplaner. Den eksisterende udløber i 2021, og arbejdet med den nye handleplan for 2022-2024 blev igangsat på plenarmødet. Drøftelserne tog afsæt i en ramme med tre fokusområder, der var udsendt til plenarforsamlingens medlemmer forud for mødet: 

  • Kommunikation
  • Medlemssamarbejde
  • Viden.

Medlemmerne fik lejlighed til at give input til de tre områder. 

En målgruppeundersøgelse skal udgøre en del af grundlaget for den nye strategisk handleplan. Undersøgelsen sættes i gang omkring årsskiftet. 

Selve handleplanen skal udvikles i løbet af 2021 og vil blive præsenteret på plenarmødet 2021. Der arbejdes stadig med detaljerne i den videre proces. 

Erik Christensen sluttede plenarforsamlingsmødet med at nævne, at 2021 er året, hvor DKR har 50-års jubilæum. Planlægningen af jubilæumsaktiviteter er i gang, og vi glæder os til at fejre det med jer.