Ny forebyggelseschef i DKR

Sekretariatets nye forebyggelseschef har solid erfaring med kriminalitetsforebyggelse og medlemsarbejde. Dermed er Tania Schimmel den oplagte kandidat til stillingen, og hun glæder sig meget til at komme i gang med arbejdet.

Noget af det første Tania vil gøre, er at møde DKR’s medlemmer i det omfang, det kan lade gøres i disse tider.

- Kendskab til hinanden er vigtigt, og derfor betyder det meget for mig, at jeg kan møde jer og få et indblik i jeres arbejde og hverdag. En organisation som DKR bygger på tillidsbaseret samarbejde, og jeg vil gerne tvære med til at skabe sammenhæng og bygge bro i organisationen, siger Tania. 

Forebyggelse i dansk og international kontekst

Tania har mange års erfaring med kriminalitetsforebyggende arbejde, bl.a. fra en diplomatisk karriere i Udenrigsministeriet og FN. Som sekretariatsleder i Udenrigsministeriet har hun koordineret civilt-militære bidrag til forebyggelse af konflikter, radikalisering, økonomisk kriminalitet og pirateri i verdens brændpunkter. Og selvom det kan være svært at få øje på lighedspunkter mellem børnesoldater i Somalia og danske unge i udsatte områder, så er der flere paralleller i det forebyggende arbejde.

- Hvis man vil stoppe kriminalitet og radikalisering i verdens brændpunkter, så handler det om at give de unge identitet, beskæftigelse og tryghed. Det er nogle af de samme mekanismer, der skal til herhjemme, hvis vi vil trække udsatte unge væk fra en kriminel glidebane. Vi skal forstå de bagvedliggende årsager, for at vi kan ændre det. 

Løsninger, der er levedygtige lokalt

Udover erfaringen inden for det kriminalitetsforebyggende område har Tania også erfaring med medlemsarbejde. Hun har tidligere stået i spidsen for opbygningen af Musikproducenterne, der er en medlemsdrevet organisation. Ifølge Tania Schimmel handler det om at bringe medlemskredsens samlede kompetencer og indsigter i spil:

- Jeg glæder jeg mig til at møde alle DKR’s medlemmer og tage del i et arbejde, der skaber forandring på samfundsniveau. Det Kriminalpræventive Råd er en unik samarbejdsorganisation, der kan få kriminalpræventive ideer og værktøjer ud og virke i praksis. Hvis vi udnytter det fulde potentiale, kan vi skabe store resultater, slutter Tania.

Blå bog

2019-2020 - Kontorchef i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

2017-2019 - Sekretariatschef i Musikproducenternes Forvaltningsorganisation. Ansvar for opbygningen af organisationen. Opgaver inden for ophavsret, fordeling af rettighedsmidler og oprydning efter en millionsvindelsag.

2011-2016 – Udenrigsministeriet: Sekretariatsleder for et tværministerielt samtænkningssekretariat. Koordinerede bl.a. bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet og hvidvask, pirateri og voldelig ekstremisme i flere lande.

2001-2011 Fuldmægtig i Udenrigsministeriet og ansat på ambassaden i Paris

1999-2001 Rådgiver ved udviklingsprogram i FN inden for demokratisk reform og konfliktforebyggelse.

Uddannet cand.scient.soc. i forvaltning og internationale udviklingsstudier.

50 år og mor til en søn på 15.