Medlemsportræt: Mødrehjælpen

Mødrehjælpen har været på banen i mere end 100 år, og behovet for hjælp er stadig aktuelt. Organisationen arbejder for, at forældre kan give deres børn gode opvækst- og levevilkår. Mange af dem, der henvender sig, har været udsat for vold, og her står Mødrehjælpen klar med rådgivning og specialiserede indsatser.

Hos Mødrehjælpen kan forældre få hjælp til at løse livets problemer, når krisen rammer, gennem Mødrehjælpens rådgivning, Holdepunkt. Her rådgiver socialrådgivere på chat, telefon og i fysiske forløb om alt fra skilsmisse og samvær til vold, økonomi, bolig og børns trivsel. Samtidig har Mødrehjælpen en række specialiserede indsatser for bl.a. unge forældre og voldsudsatte, ligesom frivillige i hele landet står klar til at skabe netværk for familier.  

Nogle kender måske  ’Den rullende kagemand’, hvor økonomisk trængte familier får hjælp til at holde børnefødselsdage. Organisationen har også historieklubber, gravidgymnastik, yoga, naturaktiviteter og ugentlig fællesspisning for familier. Aktiviteterne bidrager til at bryde ensomhed og skabe netværk, og på den måde bygge et fundament for enlige forsørgere og deres børn.

Mødrehjælpens arbejde er traditionelt forbundet med indsatser rettet mod gravide og forældre, og fædre er også velkomne til at bruge organisationens tilbud. Trine Schaldemose, vicedirektør i Mødrehjælpen fortæller, at omkring 12 procent af henvendelserne i rådgivningen kommer fra fædre, og mere end 60 procent af fædrene er med i indsatser målrettet unge forældre.

- Vi skelner ikke mellem køn, men tilbyder hjælp til alle familier, der har brug for det, siger hun.

Ud af voldens skygge

Når det handler om de meget tunge områder, står Mødrehjælpens rådgivere klar med særligt specialiserede indsatser blandt andet i forhold til vold.

- Alle kan blive ramt af livet, og ofte er der vold i en familie, hvor henvendelsen i første omgang handler om noget helt andet, forklarer Trine Schaldemose. 

’Ud af voldens skygge’ er et behandlingsforløb for voldsramte mødre og deres børn. Det kan være forløb på op til to år.

- En af styrkerne hos os er, at man kan komme her uden, der står vold over døren. Det gør, at vi også kan få kontakt til nogen, der ikke ser sig selv som voldsudsatte, siger Trine Schaldemose.

Også derfor har Mødrehjælpen en særlig mærkesag, som de arbejder på at skabe politisk tilslutning til. Det er retten til ambulant behandling. Ikke alle voldsudsatte har brug for at komme på krisecenter, og et tilbud om ambulant behandling giver god mening både for den udsatte og for samfundet. 

Coronakrisen har været hård for sårbare familier

Coronakrisen har ramt sårbare familier ekstra hårdt.

– Vi ser en massiv stigning i vold i familien, og mere social angst og ensomhed. Som noget helt ekstraordinært har vi i foråret uddelt mad til økonomisk pressede familier. Det har vi ellers ikke er gjort i mange år. Økonomien er ramlet for mange under nedlukningen, hvor de bleer og den mad, børnene plejer at få i daginstitutionen, pludselig blev en post på budgettet, fortæller Trine Schaldemose. 

Problemerne er blevet forstørret i denne tid, hvor der har været
corona-nedlukning
Trine Schaldemose, vicedirektør i Mødrehjælpen

Fælles front mod volden

Mødrehjælpen og DKR har flere fælles indsatsområder, og derfor er det helt oplagt, at Mødrehjælpen er en del af DKR’s medlemskreds. Psykisk vold er bl.a. et fokusområde hos begge organisationer. Da DKR for godt halvandet år siden lancerede en kampagne mod psykisk vold, var Mødrehjælpen en af de helt centrale samarbejdspartnere bag kampagnen. 

– Vi kan drage nytte af hinanden på forskellige måder. Mødrehjælpen kan bidrage med indsigter og viden vold, mens DKR kan nå ud til nogle andre grupper, end dem Mødrehjælpen har kontakt til. Vi har flere områder, som matcher hinanden godt. Vi supplerer hinanden, og så kan vi ikke mindst støtte hinanden ved at fortælle om de indsatser, vi hver især gerne vil have gjort mere synlige, slutter Trine Schaldemose.

Mødrehjælpens strategi for 2021-2025

Fire ambitioner: 

  1. En god start. Alle småbørn og forældre skal have en god start på livet som nybagt familie. Sårbare familier har brug for ekstra hjælp
  2. Ud af krisen. Alle gravide og børnefamilier skal have den rette hjælp, hvis de bliver ramt af personlige, økonomiske eller sundhedsmæssige kriser som fx skilsmisse, vold, arbejdsløshed eller sygdom.
  3. En del af fællesskabet. Sociale relationer og oplevelsen af at høre til er en forudsætning for børn og voksnes trivsel og udvikling. Der skal skabes flere stærke, meningsfulde fællesskaber.
  4. En stærkere stemme. Gravide og børnefamilier skal prioriteres på den politiske dagsorden. Deres perspektiver, erfaringer og synspunkter skal have mere vægt.
Trine Schaldemose, Mødrehjælpen

Selvom du har udfordringer i livet, er du noget værd som menneske
Trine Schaldemose, vicedirektør i Mødrehjælpen

Mødrehjælpens formål

  • At yde social, økonomisk og uddannelsesmæssig støtte til mødre for at sikre deres børn bedre opvækst og levevilkår
  • At arbejde for øget forståelse for de vanskelige vilkår, der bydes børnefamilier og enlige forsørgere
  • At virke for en lovgivning, der sikrer mulighed for social og uddannelsesmæssig støtte til disse familier.