Adgangskontrol

Adgangskontrol kan forhindre at uvedkommende kommer ind i opgangen, og dermed også forebygge indbrud.

Dørtelefoner

I etageejendomme er dørtelefonen et vigtigt redskab, hvis I vil undgå, at uønskede personer får adgang til opgangen. Det kan bl.a. forebygge indbrud, hvis opgangen har en dørtelefon af god kvalitet, så I kan høre, hvem I snakker med og vide, at I kun åbner døren for besøgende med et legitimt ærinde. 

En dørtelefon kan være forsynet med et kamera og kan desuden være koblet op på et elektronisk nøglesystem.

Hegn, låger og gitter

Ved rækkehuse kan det være en god investering med låger til forhaverne og ved indgangen til den fælles sti bag bebyggelsen . Så bliver det lettere at kontrollere, hvem der har adgang, og dermed gøre det mere besværligt for indbrudstyve at komme helt hen til husene.

I et etageboligområde kan tydelige afgrænsninger være med til at forebygge indbrud og uønsket trafik i området. Denne afgrænsning kan være en kombination af bygninger, beplantning og hegn. Hegn skal etableres, så de ikke skærmer for den naturlige overvågning, og så der ikke kommer gemmesteder.

Før I sætter noget op, er det vigtigt at undersøge, om der er lovkrav, lokalplaner eller andre regulativer, der handler om denne type sikring. Der er i bygningsreglementet eller brandplaner krav til flugtveje og redningsåbninger, som ikke kan tilsidesættes. Så kan det være nødvendigt, at I finder alternative løsninger, som fx et alarmsystem.


Hans Peter de Place
Hans Peter de Place
Specialkonsulent