Trygt boligområde

Du kan i fællesskab med andre beboere gøre jeres boligområde mere trygt ved at opsætte god belysning og fjerne vildtvoksende buskadser og andet, der skaber dunkle vinkler langs stier og veje. Et godt overblik forebygger indbrud.

Måske skal I have fat jeres bestyrelse, ejer-/lejerforening eller kommunen, hvis I vil ændre forholdene. I kan arbejde for at

  • der sættes god, behagelig, gerne varm belysning op på veje og stisystemer
  • området holdes rent og ordentligt. Affald og hærværk sender et signal om, at ingen tager sig af området, og det øger risikoen for indbrud
  • gøre det tydeligt, hvem der tager sig af området. Der skal helst ikke være et 'ingenmandsland', som ingen er ansvarlige for og som ikke bliver ordentligt vedligeholdt
  • fjerne vildtvoksende buskadser og høje stakitter, der skaber mørke og døde vinkler i rummet mellem bygningerne samt langs stier og veje. Et bedre ind- og udsyn giver større tryghed og færre skjulesteder og flugtveje for tyven
  • gøre adgangsveje og parkeringsarealer synlige fra boligerne. Det vil skabe tryghed, nedbringe tyveri fra bilerne og gøre det sværere for tyven at begå kriminalitet uden at blive set.